Lodet

Förskolan Lodet ligger belägen i Halvorstorp i närhet till skog och en lekpark.

Personer
Enhet Förskolan Lodet Bokvägen 27 461 44 Trollhättan 0520-49 72 54

Öppettider

Förskolan anpassar sina öppettider efter barnens scheman.

Verksamheten

Förskolan ligger i ett villaområde. Gården består av gräsytor med träd, sandlådor, grillplats, vattenstation, hinderbana, rutschbanor, en "affär" och en båt. Lokalerna består av smårum där barnen kan dela upp sig och leka ostört.

Frukost och mellanmål tillagas på Lodet. Lunchen får vi ifrån centralköket. Vi använder ekologiska och närproducerade matvaror i den mån det finns att tillgå.

Vi ser barn som enskilda individer med rätt att få utvecklas i sin egen takt. Pedagogerna dokumenterar och reflekterar vad barnen har för intressen, och utifrån detta utvecklas verksamheten. Vi uppmuntrar dem att prova på och söka kunskap både på egen hand och tillsammans med andra barn och oss vuxna.

Det skall vara lustfyllt och roligt att vara på Lodet.

Föräldrasamverkan

En bra kontakt mellan föräldrar och personal är viktig för att barnen skall trivas hos oss. Vi värdesätter därför en bra tamburkontakt, där vi får möjlighet att berätta vad vi gjort under dagen. Alla föräldrar är välkomna in för att se och delta i verksamheten. Vi inbjuder också till föräldrarsamtal och föräldrarråd.

Senast granskad 2019-02-14 av Andreas Gleisner