Barngrupp sitter vid pysselbord och pysslar.

Kopparholmen

Kopparholmens förskola är Trollhättans stads äldsta förskola. Verksamheten är belägen i mysiga lokaler alldeles bredvid stadshuset. Från förskolan är det gångavstånd till centrum med t.ex. bibliotek och teater, och till Hjortmosseskogen.

Personer
Enhet Förskolan Kopparholmen Flundregatan 6 461 33 Trollhättan Korallen: 0520-49 61 02, Snäckan: 0520-49 61 50, Pärlan:0520-49 61 01

I närheten finns lekplatser, så som Maria Alberts park och Hjortmosseparken. På gården finns det gräsmattor och en asfalterad ”väg” för barnen att cykla på. Korallen har en egen lite mindre gård för sina små barn.

Öppettider

Kopparholmen har öppet kl. 06.15-17.30. Stängnings-och öppettiderna kan anpassas inom vissa gränser. Fyra dagar per läsår har vi stängt för planering.

Avdelningar

Korallen 1-2 år
Pärlan 2-4 år
Snäckan 4-6 år

Verksamheten

Vi har ett samarbete med kulturbyrån. Kulturombud finns på förskolan. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och lärandet. Leken är grunden för all inlärning. Rim, ramsor, sång och musik ingår varje dag för att stärka språkutvecklingen. Vi utgår från barnens behov och intressen när vi planerar upp vår verksamhet. Varje dag vistas vi utomhus, antingen på vår gård eller någonstans i naturen.

Vi samtalar med barnen trots att de ännu inte har ett eget språk. Vi lyssnar aktivt på vad barnet vill och ger barnen eget ansvar. Vi anstränger oss för att barnen ska bli förstådda. Från första inskolningssamtalet till dess att barnet slutar hos oss för vi fortlöpande dokumentation över barnets utveckling.


Vi har fasta och genomtänkta rutiner och aktiviteter så att barnen vet vad som ska hända under dagen. Detta ger förutsättningar för att barnen ska bli trygga och kunna ha roligt.

Vi har en kock som lagar hemlagad mat väl anpassad till barnen. Specialkost serveras till alla som behöver detta. Lokalvårdare tar hand om våra lokaler.

Arbetsplaner

Vi arbetar efter Lpfö-98 reviderad 2010 (läroplanen för förskolan).
Som styrdokument har vi Trollhättans stads skolplan och mål och resursplanen som grund för vår verksamhet.

Föräldrasamverkan

Vårt mål är att få trygga barn och nöjda föräldrar. En bra kontakt mellan föräldrar och personal är viktigt för att ditt barn ska trivas hos oss.
Förutom den dagliga kontakten erbjuder vi:
• Inskolningssamtal
• Utvecklingssamtal.
• Föräldramöte.

Som förälder är du alltid välkommen att delta i verksamheten.
Om det är något ni funderar över, finns vi alltid till hands för ett samtal.

Senast granskad 2019-09-18 av Emila Pasic