Hjulkvarn

Förskolan Hjulkvarn ligger centralt beläget bakom Folkhögskolan i Egnahem. Tack vare vårt läge har vi tillgång till både skog, lekplatser och närhet till stan.

Personer
Enhet Förskolan Hjulkvarn Ekholmsgatan 11 461 39 Trollhättan Hjulet: 0520-49 61 71, Kvarnen: 0520-49 61 72

Vår verksamhet präglas av att vi lägger stor vikt vid språk, motorik och lek. Vi lägger stor vikt vid att det skall vara roligt och lustfyllt att lära.

Öppettider

Förskolan Hjulkvarn har öppet mellan kl. 6.45-17.15.
Tiderna kan förändras beroende på föräldrarnas arbetstider.

Avdelningar

På Hjulkvarn finns det två avdelningar med barn i åldern 1-5 år, Hjulet och Kvarnen.

Verksamhet

Hjulkvarn ligger centralt belägen bakom folkhögskolan i Egnahems området. Tack vare vårt läge har vi tillgång till både skog, lekplatser och närhet till stan. Gårdarna är anpassade för barnens utelek. Vi vuxna uppmuntrar barnen till en lekfull utemiljö genom att det finns stimulerande lekmaterial. Utevistelsen varierar vi genom att vara på gården, gå till skogen, utflykter till olika lekplatser och promenader.

Alla barn som skall sova bäddar vi ner i vagnar så att de får sova ute. De får då frisk luft och risken för infektioner och virussjukdomar minskar. Lokalerna inomhus är anpassade för lek och mat. Vi inspirerar till lek genom att skapa lekfulla miljöer och ge barnen ett utbud av lustfyllt och utmanande lekmaterial.

Vid behov har vi tillgång till specialpedagog och liknande resurser.
Vår kokerska lagar all mat själv. Det används ekologiskt odlade råvaror i så stor utsträckning som möjligt. Barnen får även prova på olika smakupplevelser från olika kulturer och länder. Vi använder ej engångsmaterial som papperstallrikar, plastmuggar och dylikt. Dörren till köket är alltid öppen och barnen får gärna hälsa på i köket. Vi får färsk frukt varje förmiddag och till efterrätt varje dag. Om ditt barn behöver specialkost, ordnar vi naturligtvis detta.

Hjulkvarns värdegrund

  • Att barnen utvecklar sin självständighet och tilltro till sin egen förmåga.
  • Att alla är lika mycket värda och att se det unika och värdefulla i varje individ. 
  • Möta varje barn utifrån barnets behov och förutsättningar.
  • Skapa en trygg och stimulerande miljö som lockar till utveckling, lek och ett lustfyllt lärande.
  • Att barnen skall lära sig att visa respekt för allt levande och ta ansvar för miljön.

Vi lägger stor vikt vid språk, motorik och lek. Alla barn skall mötas utifrån sina egna behov och förutsättningar.

Vi arbetar mycket med medveten språkträning genom rim och ramsor, klappövningar, sånger och sagor. Barnen skall känna att det är roligt och lustfyllt att leka och arbeta med språket.

Vi tränar medvetet barnens grovmotorik och finmotorik. Barnen får under uppsyn av personalen leka fritt. Vi tycker att leken är det viktigaste redskap barnen har. Genom leken bearbetar barnen alla sina upplevelser och tankar för att kunna förstå sin omvärld.

Föräldrasamverkan

En bra daglig kontakt mellan förälder och personal är jätteviktig för att ditt barn skall trivas hos oss. Förutom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning erbjuder vi:

Inskolningssamtal
Uppföljningssamtal av inskolning
Utvecklingssamtal
Föräldramöte

Alla föräldrar är alltid välkomna att delta i vår verksamhet!

Senast granskad 2019-11-27 av Bente Budau