Mioäpplet

Välkommen till en nystartad förskola på Hälltorpsområdet!

Personer
Enhet Mioäpplet 0520-49 59 02 / 0733-48 99 64

Förskolan Mioäpplet har två avdelningar: Masken och Skrutten.

Under våren planerar vi att starta upp i liten skala i provisorisk lokal. Vi vill skapa en trygg, rolig och kreativ förskola där vi lägger grunden till ett lustfullt livslångt lärande för varje barn! 

• Varje dag på förskolan ska vara upplevelserik och ge barnen möjlighet att genom leken utforska och lära i en trygg och spännande miljö tillsammans med medforskande pedagoger.

• Alla barn sover ute och utomhuspedagogiken är viktigt för oss.

• Viktigt för oss är en bra daglig kontakt med våra föräldrar för att vi tillsammans ska skall ge barnen trygghet. Som förälder är ni alltid välkomna att delta i vår verksamhet och komma med idéer och förslag.

Vi tror på en förskola som vilar på en demokratisk grund, där barnen är utgångspunkten för förskolans utformning och innehåll. Våra ledord för verksamheten är Det kompetenta barnet, Miljön som den tredje pedagogen, Pedagogisk dokumentation och Arbete i projekt.

Genom tron på det kompetenta barnet vill vi ge barnen en känsla av att tro på sig själv och sin egen förmåga. Vi ser barnens likheter och olikheter som en tillgång, barn kan och vill lära på sitt egna sätt.

Miljön på förskolan är utforskande, utmanande och tillgänglig. Varje barn är unikt, på så sätt behöver även miljön vara variationsrik och föränderlig så vi kan använda den på olika sätt utifrån barns och situationers olikheter. Vi tror på miljön som en tredje pedagog.

Genom en pedagogisk dokumentation synliggör vi barns lärande och utveckling i förskolan samt verksamhetens utveckling. Vi vill göra dokumentationen synlig för er föräldrar men även för barnen då vi gör dem delaktiga i sitt egna lärande.

Genom olika projekt fångar vi upp barnens intressen och skapar miljöer och situationer där barnen genom sin nyfikenhet ska få upptäcka och utforska i samarbete med andra.

Senast granskad: 2017-10-25 | av: Andreas Gleisner
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)