Fölet

På förskolan Fölet arbetar vi aktivt för att skapa en trygg och harmonisk miljö för att våra barn ska kunna utvecklas optimalt. I vårt arbete lägger vi särskild vikt vid barnens språkutveckling.

Personer
Enhet Förskolan Fölet Hovslagaregatan 1-3 461 62 Trollhättan 0520-49 63 65

Förskolan Fölet ligger i stadsdelen Kronogården. Fölet är en mångkulturell förskola som är placerad i Frälsegårdsskolans lokaler och består av 1,5 avdelningar.

Öppettider

Förskolan öppnar kl 06.15 och stänger kl 17.30.

Verksamheten

 I vårt arbete med barnen använder vi oss mycket av språklekar och sång. Alla barn med annat modersmål än svenska erbjuds modersmålsundervisning från och med tre års ålder. Dessutom är utevistelse, teknik och kreativt skapande också viktiga delar av den dagliga verksamheten på Fölet.

På Fölet vill vi skapa en god miljö för lärande som är anpassad efter barnens behov. En miljö där våra barn har de bästa förutsättningar och möjligheter till en positiv utveckling.

Senast granskad 2019-09-18 av Emila Pasic