Barn

Om Ekorren

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Verksamheten

Ekorrens förskola är en mötesplats för barn, föräldrar och pedagoger. Vi erbjuder en rolig, trygg och lärorik miljö. Verksamheten planerar vi utifrån barnens intressen, erfarenheter, åsikter och behov. Det är viktigt att barnen får känna sig delaktiga.
Leken har en central plats. I den fria leken bearbetar barnen sina upplevelser och tankar för att kunna förstå sin omvärld. Där lär de sig bland annat att ta hänsyn till och respektera varandra. Vi inspirerar till lek genom att skapa lekfulla miljöer och ger barnen ett utbud av stimulerande och utmanande material.

Arbetet med medveten språkträning är mycket viktig för oss. Detta görs genom rim och ramsor, klappövningar och språkpåsar. Vi läser och berättar mycket sagor och uppmuntrar barnen till att berätta själva. Barnen ska känna att det är lustfyllt att leka med språket.

Rörelse är också en betydelsefull del i vår vardag. Barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt lär sig att samspela med andra barn. Vi arbetar med rörelse genom planerade och spontana aktiviteter som rörelselekar, promenader, utevistelse, gymnastik samt att röra oss till musik.

Vårt arbetslag består av förskollärare och barnskötare.

Förskolans uppdrag

Utifrån våra styrdokument planerar vi och utvecklar verksamheten. Den årliga kvalitetsredovisningen är också mycket viktig för hur vi arbetar vidare med kommande års mål och uppdrag. Förskolans uppdrag är att skapa lust och lägga grunden till ett livslångt lärande!

Föräldrasamverkan:

Vi ser en bra kontakt mellan föräldrar och personal som viktig för att ditt barn ska trivas och känna sig tryggt. Förutom den dagliga kontakten erbjuder vi bland annat utvecklingssamtal och trivselaktiviteter.

Välkommen till förskolan Ekorren, kom gärna och hälsa på!

Senast granskad 2019-05-03 av JULLEO