Ekorren

Förskolan består av en avdelning, med barn i åldern 1-5 år. Den ligger i direkt anslutning till Hjortmosseparken. Våra lokaler är stora, ljusa och väl anpassade för lek, mat och vila. Kom gärna på ett besök!

Personer
Enhet Förskolan Ekorren Hjortmossegatan 70-72 461 51 Trollhättan 0520-49 62 25

Öppettider

Våra öppettider är kl. 06.15 – 17.15. Variationer kan förekomma.

Verksamheten

Ekorrens förskola är en mötesplats för barn, föräldrar och pedagoger. Vi erbjuder en rolig, trygg och lärorik miljö. Verksamheten planerar vi utifrån barnens intressen, erfarenheter, åsikter och behov. Det är viktigt att barnen får känna sig delaktiga.

Leken har en central plats. I den fria leken bearbetar barnen sina upplevelser och tankar för att kunna förstå sin omvärld. Då lär de sig bland annat att ta hänsyn till och respektera varandra. Vi inspirerar till lek genom att skapa lekfulla miljöer och ger barnen ett utbud av stimulerande och utmanande material.

Arbetet med medveten språkträning är mycket viktig för oss. Detta görs genom rim och ramsor, klappövningar och språkpåsar. Vi läser och berättar mycket sagor och uppmuntrar barnen till att berätta själva. Barnen ska känna att det är lustfyllt att leka med språket.

Rörelse är också en betydelsefull del i vår vardag. Barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt lär sig att samspela med andra barn. Vi arbetar med rörelse genom planerade och spontana aktiviteter som rörelselekar, promenader, utevistelse, gymnastik samt att röra oss till musik.

Vårt arbetslag består av förskollärare, barnskötare och ekonomibiträde. Centralköket levererar lunch. Frukost och mellanmål tillagas av personalen.

På vår förskola har vi kompetens och lokaler att ta emot barn med svåra allergier.

Från första inskolningssamtalet och till dess barnet slutar hos oss har vi en fortlöpande dokumentation över barnets utveckling. Vi arbetar med Unikum, som är ett webbverktyg, där vi synliggör barnens utveckling och lärande.

Förskolans uppdrag

Utifrån våra styrdokument planerar vi och utvecklar verksamheten. Den årliga kvalitetsredovisningen är också mycket viktig för hur vi arbetar vidare med kommande års mål och uppdrag. Förskolans uppdrag är att skapa lust och lägga grunden till ett livslångt lärande!

Föräldrasamverkan

Vi ser en bra kontakt mellan föräldrar och personal som viktig för att ditt barn ska trivas och känna sig tryggt. Förutom den dagliga kontakten erbjuder vi bland annat utvecklingssamtal, trivselaktiviteter och ger information i vår blogg i Unikum.

Välkommen till förskolan Ekorren, den lilla förskolan i centrala Trollhättan! 

Relaterad information

Ekorrens hemsida

Senast granskad: 2017-03-30 | av: Andreas Gleisner
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)