Barn

Draken

Förskolan Draken ligger placerad i Upphärad skolas lokaler med gångavstånd till skogs- och strövområde. Verksamheten utformas så att varje barn skall känna trygghet och tillit till de vuxna. Verksamheten främjar leken och nyfikenheten att lära och varje barn möts utifrån sina behov och förväntningar.

Personer
Enhet Draken Sjuntorpsvägen 14 461 79 Upphärad 0520-49 61 64

Öppettider

Förskolan Draken öppnar 06.00 och stänger 17.30. Tiderna kan förändras beroende på föräldrarnas arbetstider.

Avdelningar

Förskolan Draken har en avdelning med 17 barn i 5 års ålder

Verksamheten

På förskolan Draken arbetar vi med ett tematiskt årshjul. Jag och Du blir Vi, Språk och Drama, Skapande, Musik och Rörelse, Matematik och Teknik, Natur och Miljö.

Inför varje nyinskolning arbetar vi på Draken med temat "Jag och Du blir VI". Med temat stärks Vi-känslan i barngruppen. Barnen finner trygghet hos varandra och oss vuxna. Under temats gång sjunger vi bl.a. sånger, tar "jag är bra på" kort, målar och leker olika lekar som stärker gruppkänslan.

Varje vecka går vi till skogen för att bl.a. leka, utforska och orientera. Vi har även en sagostig som vi gärna tar en promenad på och utforskar vilka sagofigurer vi kan hitta.

En gång i veckan har vi tillgång till gymnastiksalen för att bl.a. springa, leka och ha rytmik.

På förskolan Draken äter vi alla måltider i skolans matsal. Under frukost, lunch och mellanmål tar vi mat själva samt dukar av efter oss.

På förskolan Draken bor det även fyra drakar, Ellen, Sixten, Berta och Sören. Ellen och Sixten är gärna med barnen under deras vistelse på förskolan. Berta kommer och genomför olika experiment tillsammans med barnen och Sören sjunger tillsammans med barnen. Ibland händer det att drakarna lägger ägg och när de kläcks får barnen varsin drake att ta hand om.

 

Senast granskad 2019-05-03 av julia.leonsson@trollhattan.se