Björnen

Förskolan Björnen finns i Björndalen, väster om älven, endast ett par kilometer från centrum. Förskolan ligger på Björndalsskolan. Våra lokaler är ljusa, rymliga och passar vår verksamhet bra. Vi har närhet till skog samt till Vårviksgård som vi besöker ibland.

Personer
Enhet Förskolan Björnen Regnbågsvägen 20 461 59 Trollhättan 0520-49 64 14

Avdelningar

Förskolan Björnen har en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år.

Öppettider

06:15-17:30

Verksamheten

På vår förskola strävar vi efter att alla, både barn och vuxna ska ha roligt tillsammans. Allas lika värde är en självklarhet. Vårt förhållningssätt bygger på gemenskap, glädje och lyhördhet inför barnens intressen. Vi vill ta tillvara på och uppmuntra barns vilja och lust att lära nya saker. Detta genom att vara närvarande pedagoger som ser till barnens lust att lära, nyfikenhet och möjligheter till utveckling. Vi arbetar med natur, 5-års verksamhet och rörelse/yoga som grundstenar i verksamheten. Förutom detta finns i vår dagliga verksamhet aktiviteter och rutiner där barnen ständigt lär och utvecklas i samspel med kamraterna.

Vi har närhet till många intressanta lekplatser och skogsområden vilka vi ofta besöker. Detta ger barnen möjlighet att vistas i naturen samt att lära känna sin närmiljö. Vi arbetar åldersindelat vid vissa av våra aktiviteter för att bättre kunna möta barnens behov och ge alla möjlighet att utvecklas utifrån sina möjligheter.

Vår innemiljö är föränderlig och anpassas efter barnens behov och önskningar. Vi har en stor lekhall och flera andra rum inredda för olika slags lek. Vi har även tillgång till Björndalsskolans gymnastikhall, vilket är mycket uppskattat bland våra barn.

Vår lunch kommer från centralköket, frukost och mellanmål ordnar vi själva med Björndalsskolans kokerskas hjälp. Mjölk serveras till alla måltider och vi har en fruktstund varje dag. Vi strävar efter att dra ner på det onödiga sockret i barnens vardag och har anpassat måltiderna med bättre alternativ.

Du hittar mer information i vårt Årshjul, som ligger längre ned på sidan. 

Björnens grundstenar

  • Alla barn, föräldrar och personal skall känna sig trygga på Björnen.
  • Barnen ska känna sig sedda och uppskattade utifrån sin egen person och förmågor
  • En lekfull och stimulerande miljö med material som bjuder in till kreativitet, nytänkande och problemlösning
  • Alla barnen ska känna att de har lika stor betydelse oavsett kön och bakgrund
  • Vi strävar efter att vi alla, både barn och vuxna ska ha roligt tillsammans!

Föräldrasamverkan

Föräldrakontakten är en viktig del av vår verksamhet. Vi vill ha ett nära och förtroendefullt samarbete, så att ni och ert barn skall trivas hos oss. 

Förutom den dagliga kontakten erbjuder vi:
• Inskolningssamtal
• Utskolningssamtal
• Föräldramöte
• Föräldraråd
• Trivselkvällar

Ni som föräldrar/vårdnadshavare är alltid välkomna att delta i vår verksamhet, komma med idéer och förslag.

Senast granskad 2019-02-14 av Andreas Gleisner