Barn med dator

Om Äventyret

Vi sätter fokus på det livslånga lärandet genom att ha en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Enhet Förskolan Äventyret Karlstorpsvägen 18 461 53 Trollhättan Upptäckarna: 0520-49 62 33, Forskarna: 0520-49 62 59. Skaparna: 0520-49 61 43. Uppfinnarna: 0520-49 62 58

På förskolans egen hemsida kan du ta del av nyheter och få mer information om verksamheten.

Ledstjärnor för vår verksamhet är:

Öppenhet
Delaktighet
Skapa möten
Reflektion
Utveckling
Gemenskap
Varje dag på förskolan ska vara ett äventyr, genom lek ges barnen möjlighet att utforska och lära i en trygg och spännande miljö tillsammans med medutforskande pedagoger.

Våga ta språnget! Det gör vi!

Senast granskad 2019-05-03 av julia.leonsson@trollhattan.se