Barn med dator

Om Äventyret

Vi sätter fokus på det livslånga lärandet genom att ha en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Person
Rektor Malin Borssén 0520-49 60 39
Enhet Förskolan Äventyret Karlstorpsvägen 18 461 53 Trollhättan Upptäckarna: 0520-49 62 33, Forskarna: 0520-49 62 59. Skaparna: 0520-49 61 43. Uppfinnarna: 0520-49 62 58

Ledstjärnor för vår verksamhet är:

  • Öppenhet
  • Delaktighet
  • Skapa möten
  • Reflektion
  • Utveckling
  • Gemenskap

Varje dag på förskolan ska vara ett äventyr, genom lek ges barnen möjlighet att utforska och lära i en trygg och spännande miljö tillsammans med medutforskande pedagoger.

Våga ta språnget! Det gör vi!

Senast granskad 2020-09-17 av Andreas Gleisner