Barn med dator

Om Äventyret

Vi sätter fokus på det livslånga lärandet genom att ha en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ledstjärnor för vår verksamhet är:

  • Öppenhet
  • Delaktighet
  • Skapa möten
  • Reflektion
  • Utveckling
  • Gemenskap

Varje dag på förskolan ska vara ett äventyr, genom lek ges barnen möjlighet att utforska och lära i en trygg och spännande miljö tillsammans med medutforskande pedagoger.

Våga ta språnget! Det gör vi!

Senast granskad 2020-09-17 av ANDGLE