bild

Akvarellen

Akvarellen – en förskola med plats för alla nyanser! Där trygghet, inflytande och demokrati utgör grunden. Där skapande, konstruktion och språklig kommunikation i samspel med andra barn och utmanande pedagoger gör lärandet lustfyllt och stimulerande. OBS! Akvarellen flyttar till nya lokaler 7 januari 2019

Personer
Enhet Akvarellen Furulundsvägen 1 461 44 Trollhättan 0520-49 72 75

Öppettider

Vi har just nu öppet mellan kl 6-18. Tiderna kan förändras beroende på föräldrarnas arbetstider.        

Avdelningar

Förskolan Akvarellen har två avdelningar, Paletten för yngre barn och Penseln för äldre barn.

Verksamhet

Förskolan Akvarellen ligger i anslutning till Lyrfågelskolan. Förskolan öppnade 2012, så lokalerna är nyrenoverade, ljusa och fina. Vi har även en stor och härlig gård. Närheten till skolan gör att vi regelbundet kan använda oss av deras gympasal för rörelse och lek.

Vi tänker så här kring vår verksamhet:

• Barnens tid på förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik.
• Alla barn, föräldrar och medarbetare ska känna att de har inflytande på förskolans arbetssätt och verksamhetens innehåll.
• Personalen på förskolan är engagerad, nyfiken och deltagande.
• Vi anpassar verksamheten utifrån barnens intresse och behov.
• Både ute- och inne miljöerna är tillåtande, inspirerande och lockande. Allt man kan göra inne kan man göra ute.
• Vi är mycket utomhus och tycker att det är viktigt med rörelse och hälsa. Under vilostunden sover barnen utomhus i vagnar.
• Vi arbetar i ålderhomogena grupper.
• Vi använder oss av gruppen som verktyg för att stärka barnet i sina lärprocesser och på det sättet öka barnets självkänsla.
• Vi visar på barnens lärande och utveckling genom pedagogisk dokumentation.
• Föräldrarna är alltid välkomna in i verksamheten.

Föräldrasamverkan

En bra kontakt mellan föräldrar och personal är viktig del av vår verksamhet. Vi strävar efter ett nära och förtroendefullt samarbete för att du och ditt barn ska trivas och känna sig tryggt hos oss. Förutom den dagliga kontakten så erbjuder vi inskolningssamtal, utvecklingssamtal, föräldramöte och trivselkvällar. Vi bloggar om vår verksamhet och föräldrarna kan ta del av sitt barns utforskande och lärande genom vårt webbverktyg Unikum.

Senast granskad 2019-05-02 av Andreas Gleisner