Elever som håller handen

Vilket stöd finns det?

Det finns en rad olika stödåtgärder att sätta in kring en elev om behov skulle uppstå. Det kan handla om stöd från specialpedagog, logoped, kurator, psykolog, socialpedagog, resursperson, eller annan kompetens från någon av de enheter som har specialistkompetens i arbete med stöd till barn och elever.  

Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen
Senast granskad 2020-06-22 av agneta.olofsson@trollhattan.se