Specialverksamhet

Om skolsituationen för en elev inte fungerar tillfredsställande kan under vissa förutsättningar en särskild undervisningsgrupp vara ett alternativ. Eleverna hör rent organisatoriskt till sin hemskola, men undervisningen bedrivs i andra lokaler, och i små grupper utifrån den enskilda elevens behov och möjligheter.  Det vanliga är att eleven efter en tid i särskild undervisningsgrupp kan återgå till hemskolan och skolgång i den vanliga klassen. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Familjecentrum

Familjecentrum har till uppdrag att arbeta förebyggande med barn 0-6 år och deras föräldrar i Trollhättan. Vi arbetar med att ge föräldrar stöd i sin föräldraroll och pedagogisk verksamhet för föräldrar och barn.

barn

Förskola med finskspråkig personal

Trollhättans stad erbjuder förskoleverksamhet med finskspråkig personal till de vårdnadshavare som så önskar. Verksamheten bedrivs på förskolan Vällingklockan i centrala Trollhättan.

Björndalens särskilda undervisningsgrupp

Björndalens särskilda undervisningsgrupp riktar sig till elever i åk 1-5 som under en tid behöver vara i liten grupp med utökat vuxenstöd. Verksamheten bedrivs i samverkan med socialtjänst och barn- ungdomspsykiatrin.

Särskild undervisningsgrupp 7-9

På Håjums gård finns en särskild undervisningsgrupp som vänder sig till elever i åk 6-9 i Trollhättans Stads kommunala skolor. Undervisningsgruppen erbjuder skolgång utifrån elevens resurser och arbetar mot grundskolekompetens.

Elever i klassrum

Välkomsten

Välkomsten är Trollhättans Stads verksamhet för elever som är nya i svenska skolan. Målet med Välkomsten är att alla nyanlända elever som börjar skolan i Trollhättan ska få en bra skolstart.  

Senast granskad 2020-06-22 av agneta.olofsson@trollhattan.se