Särskild undervisningsgrupp 7-9

Särskild undervisningsgrupp 7-9 är placerad på Sylteskolan och vänder sig till elever i åk 7-9 i Trollhättans Stads kommunala skolor. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Undervisningsgruppen erbjuder skolgång i ett mindre sammanhang, med struktur, kortare lektioner och hög personaltäthet. Eleverna har individuellt anpassad undervisning utifrån behov och förutsättningar.
 
Målen med verksamheten är att:
• eleven utvecklar strategier, kunskaper och verktyg för att nå målen i grundskolan.
• genom det dagliga arbetet stärka elevens självkänsla samt lust att lära.
Verksamheten bygger på ett nära samarbete med såväl vårdnadshavare, hemskola som externa aktörer.
I den särskilda undervisningsgruppen finns tillgång till kurator.
Senast granskad 2021-03-08 av Andreas Gleisner