Håjums särskilda undervisningsgrupp

På Håjums gård finns en särskild undervisningsgrupp som vänder sig till elever i åk 6-9 i Trollhättans Stads kommunala skolor. Undervisningsgruppen erbjuder skolgång utifrån elevens resurser och arbetar mot grundskolekompetens.

Person
Rektor Mina Anger 0520-49 72 82
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

Genom det dagliga arbetet stärks elevens självtillit och ger möjlighet till goda relationer med hem, skola och samhälle.

Vi följer övriga grundskolans terminstider

Ansökan

Ansökan till Håjums särskilda undervisningsgrupp sker via elevhälsan på hemskolan. Ansökan görs tillsammans med elev och förälder. Varje elev tillhör respektive hemskolas elevhälsa.

Personalen på Håjums särskilda undervisningsgrupp har en mycket nära samverkan med elevens vårdnadshavare och hemskola.

Senast granskad 2019-09-06 av Andreas Gleisner