Björndalens särskilda undervisningsgrupp

Björndalens särskilda undervisningsgrupp riktar sig till elever i åk 1-6 som under en tid behöver vara i liten grupp med utökat vuxenstöd. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Verksamhet

Verksamheten vänder sig till elever i Trollhättans stads kommunala grundskolor årskurs 1-6. Det finns 8 elevplatser.

Gruppen arbetar enligt skolans styrdokument, samt ger eleven struktur, skapar helhet och sammanhang för eleven. Verksamheten tillhör området för elevstöd.

Öppettider

Grundskolans terminstider.

Ansökan

Ansökan till undervisningsgruppen sker via elevhälsoteam på hemskolan.

Eleven tillhör sin hemskola under vistelsen. Samverkan sker med hemskolans elevhälsa. Om eleven är i behov av skolbarnsomsorg, så sker det på hemskolan.

Samverkan med vårdnadshavare

Verksamheten bygger på ett mycket nära samarbete och kontinuerliga samtal med vårdnadshavare.

Senast granskad 2021-03-12 av Andreas Gleisner