Elev som skriver i bok

Särskilda undervisningsgrupper

Det finns elever som under en period av sin skolgång har behov av en miljö med extra fokus på struktur, helhetstänkande och extra trygghet i ett mindre sammanhang. För dessa elever kan skolgång i en särskild undervisningsgrupp vara ett bra alternativ.

Person
Verksamhetschef Grundskola, grundsärskola, fritidshem och förskoleklass Filippa Johansson 0520-49 72 90
Enhet Utbildningsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 84 Trollhättan 0520-49 50 00 Utbildningsförvaltningen

För närvarande finns två särskilda undervisningsgrupper inom Utbildningsförvaltningens verksamhet. Grupperna bedrivs i samverkan med socialtjänst och barn- ungdomspsykiatrin.

Grupperna arbetar enligt skolans styrdokument, och ger eleven struktur, skapar helhet och sammanhang för eleven. Verksamheten tillhör området för elevstöd.

Undervisningsgrupperna följer skolans terminstider, och eleven tillhör sin hemskola under vistelsen i den särskilda undervisningsgruppen. Samverkan sker med hemskolans elevhälsa. Om eleven är i behov av skolbarnsomsorg, så sker det på hemskolan.

Ansökan

Ansökan till undervisningsgrupp sker via elevhälsoteam på hemskolan.

Senast granskad 2019-09-27 av agneta.olofsson@trollhattan.se