Elev som skriver i bok

Särskilda undervisningsgrupper

Det finns elever som under en period av sin skolgång har behov av en miljö med extra fokus på struktur, helhetstänkande och trygghet i ett mindre sammanhang. För dessa elever kan skolgång i en särskild undervisningsgrupp vara ett bra alternativ.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

För närvarande finns två särskilda undervisningsgrupper inom Utbildningsförvaltningens verksamhet – Björndalens särskilda undervisningsgrupp och särskild undervisningsgrupp 7-9.

Grupperna arbetar enligt grundskolans styrdokument, och ger eleven struktur, skapar helhet och sammanhang för eleven.Undervisningsgrupperna följer skolans terminstider och eleven tillhör sin hemskola under vistelsen i den särskilda undervisningsgruppen. Samverkan sker med hemskolans elevhälsa. Om eleven är i behov av skolbarnomsorg sker det på hemskolan.

Ansökan

Ansökan till undervisningsgrupp sker via elevhälsoteamet på hemskolan.

Senast granskad 2021-03-08 av Andreas Gleisner