5 snabba med utvecklingslärare Markus

I rollen som utvecklingslärare arbetar Markus projektinriktat med olika utvecklingsarbeten som ska öka måluppfyllelsen inom grundskolan. Här är 5 snabba frågor med Markus!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varför har du valt att arbeta som lärare?

Från början var det mitt stora musikintresse som fick mig att vilja arbeta med något inom det området. Jag bestämde mig för att bli musiklärare tidigt, när jag förstod att jag ville arbeta med människor och musik. Det är en kombination som passar mig. När jag väl började på högskolan så växte mitt intresse för forskning inom pedagogik och didaktik. Jag är numera lika intresserad av lärande i allmänhet och skolutveckling som av innehållet i mina ämnen.

Vad är det bästa med ditt arbete?

Det är svårt att svara på den här frågan eftersom det är så många delar av mitt yrke som jag brinner för. Bland det häftigaste med yrket är att följa mina elevers kunskapsutveckling och att uppleva hur det ibland riktigt klickar till. När elever helt plötsligt kan göra saker som de tidigare trodde var omöjligt och svårt.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

En lärare undervisar mycket under dagarna men mycket tid går också till planering och uppföljning av lektioner och elevernas lärande. Vi har ofta konferenser där lärare och skolledning träffas för att diskutera skola och elever. Många lärare är dessutom mentorer eller klassföreståndare och har särskilt ansvar för en grupp elever. Jag har turen att dessutom ha ett utvecklingsuppdrag utöver det ordinarie arbetet. En arbetsdag är inte den andra lik.

Hur är det att jobba i Trollhättans Stad?

Trollhättan är en stad med framåtanda och det satsas på stadens skolor. Det märks bland annat på alla de skolutvecklingsprojekt som pågår. Det är inspirerande att känna hur man ständigt är i rörelse framåt.

Vad är det som gör ditt jobb till ett av Sveriges viktigaste?

Kunskapsgrunden för det fortsatta livet läggs i skolan. Skolan öppnar dörrar. Vi jobbar inte bara med ämneskunskaper utan också med sociala aspekter och värdegrunden som är kopplad till vår demokrati. Vi lärare är med och bygger framtiden genom att vi arbetar med de generationer som skall ta över efter oss. Utan en fungerande skola så skulle hela samhällets tillväxt påverkas.

Bilden föreställer två flickor som ler stort in i kameran. De står på skolgården och solen lyser. Den ena flickan är centrerad i bild och hon har brunt hår och en rosa tröja. Snett i bakgrunden står en till flicka. Hon har långt brunt hår och en svart tröja med en tiger på. I bakgrunden syns tre barn som leker.

Skolutveckling

Utbildningsförvaltningens verksamhet präglas av ständig utveckling - och det är våra skickliga lärare och pedagoger som står för mycket av drivkraften!

Senast granskad 2017-05-12 av CLABEN