5 snabba med förstelärare Marlene

Marlene jobbar som förstelärare för åk F-3 på Lyrfågelskolan. Läraryrket var ett självklart val för Marlene då hon har ett brinnande intresse för pedagogik och skolutveckling. Inte minst gör eleverna varje arbetsdag till den bästa. Här är 5 snabba frågor med Marlene!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varför har du valt att arbeta som lärare? 

Det är en lång historia egentligen men jag har alltid trivts bra i skolmiljö. Jag hade själv en väldigt bra skoltid och därför har jag alltid jobbat väldigt hårt i mina barngrupper med just trygghet. Vi som jobbar med barn vet ju att det händer saker hela tiden men i trygga grupper så brukar man kunna lösa de situationer som uppstår. Så en önskan om att alla barn ska få den skolgång jag själv hade är en faktor. Tyvärr vet jag ju att det inte är så för alla. Men mitt mål är att alla mina elever ska kunna titta tillbaka på sin skoltid och tänka att det var en bra tid i deras liv. Men den främsta orsaken är nog mitt brinnande intresse för pedagogik och skolutveckling. Det är spännande att leta efter nya och bättre sätt att lära ut och hitta metoder för att höja måluppfyllelsen.

Vad är det bästa med ditt arbete? 

Utan tvekan eleverna. När en elev får en aha-upplevelse och man nästa fysiskt kan ta på känslan av att någon har förstått då blir jag lycklig. Men det är också ett relativt fritt arbete. Jag kan påverka innehållet mitt arbete på ett sätt som många i andra yrkeskategorier inte kan.

Hur ser en typisk arbetsdag ut? 

Jag brukar alltid säga ”Ja man har ju aldrig tråkigt på jobbet i alla fall” Det är en svår fråga att svara på faktiskt men jag brukar svara på dagens första sms vid 6.45 och sista vid 22.30. Sen kan ni nog gissa resten. 

Hur är det att jobba i Trollhättans stad? 

Stundtals kan det vara ordentligt utmanande men vi har en fantastisk lärarkår i den här staden. Trollhättans stad består av en stor grupp innovativa och framtidstänkande människor. Jag trivs jättebra med mina arbetskamrater och jag älskar den här stan. Därmed inte sagt att jag inte har en önskelista på en del potentiella utvecklingsområden.

Vad är det som gör ditt jobb till ett av Sveriges viktigaste?

Att inte kunna räkna, läsa och skriva är ett hot mot demokratin. Att inte förstå vad man läser och att reflektionslöst ”gilla” texter utan förmågan att kritiskt granska vare sig källa eller syfte urholkar hela grundtanken med fria och tänkande samhällsmedborgare. Känslan av att inte vara fri och delaktig leder till utanförskap. Det måste vi bekämpa till varje pris och allt börjar i skolan.

Senast granskad 2020-11-23 av ANDGLE