Ungdomspengen

Är du 12-25 år? Vill du anordna ett kultur- eller fritidsevenemang? Behöver du ekonomiskt stöd för att kunna genomföra ditt projekt? Sök Ungdomspengen!

Person
Chef föreningsstöd Peter Jakobsson 0520-49 78 76
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

I Trollhättan tycker vi att det är viktigt med att stärka barns och ungdomars inflytande, delaktighet och inkludering i samhället. Du har idén, vi hjälper dig att förverkliga den!

Kultur- och fritidsnämnden i Trollhättan har avsatt 150 000 kr till Ungdomspengen, en årlig pott för kultur- och fritidsarrangemang ”av unga – för unga”. Ungdomspengen kan sökas när som helst under året och ansökan har en kort behandlingstid (ca 2-6 veckor). Förutom ekonomiskt stöd (förlusttäckning) kan du få hjälp med lån av Trollhättans Stads lokaler och/eller teknik, coaching i genomförandet av ditt projekt och kontakt med andra aktörer som kan vara till hjälp vid ditt arrangemang.

Vem kan söka?

Du/ni som är mellan 12 och 25 år, bor i Trollhättans kommun och vill sätta igång och på egen hand genomföra ett projekt som når många unga. Både privatpersoner och föreningar kan söka stöd. 

Vilka typer av arrangemang gäller det?

  • Kultur- och fritidsarrangemang eller projekt som genomförs i Trollhättans kommun och som är öppna för andra unga.
  • Arrangemang/projekt där initiativet kommer från någon eller några Trollhättebor i åldern 12-25 år.

Hur stort stöd kan du få?

Beviljat stöd anpassas helt till det enskilda arrangemangets/projektets storlek och art.


Följ Ungdomspengen på Instagram

Klar att ansöka? Här hittar du ansökningsformuläret.

 

Senast granskad 2019-09-19 av Jenny Persson