Skylten som står vid ingången till Park of Fame

Park of Fame

Park of Fame - trollhättebornas framröstade stjärnor.

Person
KommunikationschefVivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen
Senast granskad 2018-09-18 av Per Ivarsson