Flicka med cello

Stöd, bidrag och stipendier

Trollhättans Stad har olika stipendier och bidrag som det går att ansöka om.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kulturpris och kulturstipendium

Kulturpriset delas ut till en person eller grupp för utmärkt arbete inom det kulturella verksamhetsområdet. Kulturstipendiet delas ut till kulturarbetare för fortsatt utbildning och det kan vara:

  • Arbetsstipendium
  • Resestipendium 
  • Studiestipendium

Vem kan få Kulturpris och Kulturstipendium?

Kulturpriset och kulturstipendiet delas ut till en eller flera personer som är bosatta inom kommunen eller som genom sin verksamhet har eller har haft nära anknytning till kommunen.

Vad ska ansökan eller nomineringen innehålla?

En motivering till varför du eller den du nominerar bör få Kulturpriset. Söker du kulturstipendiet ska du uppge dina meriter och dina planer för vidareutbildning. Kulturpriset och kulturstipendiet utses av Kultur- och fritidsnämnden under hösten och delas ut på kommunfullmäktiges sista sammanträde för året.

Kommunala bidrag

Kulturbidrag

Kulturföreningar kan söka bidrag för att stödja ett varierat kulturutbud samt främja kulturell amatörsverksamhet i Trollhättan. Söks senast 31 maj.
 
E-tjänster: Uppleva och göra

Ungdomspengen

Vill du anordna ett kultur eller fritidsevenemang som riktar sig till andra unga i Trollhättan? Är du mellan 12-25 år? Ungdomspengen hjälper dig!

Ungdomspengen 

Senast granskad 2023-03-06 av JONHJO