Bilden visar turbinerna inne på kraftstationen Olidan.

Om Trollhättan

Det Stora Edet, ovanför det lilla, där Dalsland en gång mötte Västergötland har alltid varit en spännande plats. Där utmanar den vilda forsen människor samtidigt som den skyddar och ger kraft.

Person
Utvecklingsledare och kommunikatörJenny Persson 0520-495639 0733-488563
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Under flera hundra år var platsen mest en bergig, blöt och eländig förbifartsort med bara några hundra invånare. Sjövägen var outbyggd och för att komma förbi fallen vid Trollhättan fick besättningarna lasta om till nya fartyg på andra sidan fallen. Behovet att göra älven till en fungerande transportled mellan Västerhavet och Vänern uppfylldes inte förrän år 1800 då den första slussen blev farbar.

Under samma tid drog industrialiseringen in från Europa och läget vid vattnet blev plötsligt värdefullt. Människor attraherades av möjligheterna som vattenmassorna erbjöd. De byggde om kvarnar, sågverk, gav plats åt nya mekaniska verkstäder längs med älvstranden och den obetydliga platsen blev snabbt till en viktig och välfungerande industriort.

De nyinflyttade var företagsamma arbetare, politiker och ekonomiska nytänkare som tillsammans också såg till att staden försågs med rinnande vatten, fungerande avlopp och framkomliga gator.

Med industrierna kom arbetstillfällen. Och med jobben kom självständighet och krav på ökad välfärd. Under mer än ett sekel har generation efter generation av industriarbetare format staden. Med stolthet tog sig arbetarna rätten att äga sina egna hus och leva under anständiga förhållanden. Tack vare dem byggdes Egnahemsområdet som fortfarande bildar hem för dagens trollhättebor, som på olika sätt är med och arbetar för Trollhättans utveckling.

Med ena foten djupt förankrad i industriepoken och den andra i det digitala mediasamhället tar vi nu sikte på framtiden. En framtid där det finns god plats för livet, där rätten till en bra utbildning är självklar, där nya hållbara idéer tas till vara och där storslagna drömmar får rum.

Vi är redan på väg. Högskolan ger en bra bild av kunskapens centrala roll för Trollhättan. Där examineras varje år nya framtidslöften som tar plats inom skola, vård och omsorg eller i det mångfacetterade kultur- och näringslivet. Några av dem kommer att återvända till högskolan för att forska och ge staden den senaste kunskapen inom teknik, miljö, omsorg, media och många andra viktiga områden.

Där man för mer än 100 år sedan tillverkade ånglok erbjuder nu Innovatumområdet möjligheter för hungriga entreprenörer inom film, TV-spel, musik, miljö och teknik, att bygga upp livskraftiga företag. Nya initiativ som vi tar emot med öppna armar.

Kort sagt. Det Stora Edet ska vara en knutpunkt för innovatörer, kreatörer, företagare, forskare och andra inspiratörer från när och fjärran som tillsammans gör Trollhättan. Vattenkraften och dess betydelse för samhällets utveckling har med åren blivit en självklar symbol för stadens förmåga att hitta nya vägar och att skapa framgång.
Vi tillhör alla samma stolta stad – här vid fallen – med fortsatt goda framtidsutsikter.

Läs mer om Trollhättans historia på webbplatsen Prisma Västra Götaland

Från sågareby till teknikstad - läs mer om Trollhättans historia
Skriften är framtagen av Innovatum inom ramen för Interreg-projektet Marifus.

Senast granskad: 2016-06-09 av: Jenny Persson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)