Hela stadens jubileum

- Ett avstamp inför framtiden som börjar här och nu!

Personer
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Trollhättans Stad

I Trollhättan har vi valt att dela upp kommunen i två delar. Den geografiska delen Trollhättans kommun, samt organisationen Trollhättans Stad som förvaltar och driver utvecklingen i kommunen med 4 300 anställda. Tillsammans omsätter vi cirka tre miljarder kronor årligen. Ungefär 80 procent av våra medel går till skola och äldreomsorg. I Trollhättan blir vi fler och fler invånare för varje år. I juni 2015 var vi 56 993 Trollhättebor men målet är högre än så. 2030 siktar vi på att bli 70 000. 

Eidar

AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag är det kommunägda bostadsföretaget i Trollhättan. Vi har 6000 lägenheter fördelade runtom i Trollhättans stad och i de mindre samhällena Sjuntorp, Upphärad, Velanda och Åsaka. Av dessa är ca 800 lägenheter i seniorhus och service- och grupp-bostäder. Där utöver hyr vi ut ett tjugotal förskolor, en skola och en mängd affärs- och föreningslokaler, idrottsanläggningar och lokaler för annan verksamhet.

Trollhättan Energi

Vi på Trollhättan Energi ansvarar för att elnät, vatten, avlopp, fjärrvärme och stadsnät fungerar. Men att vara hela stans miljöbolag innebär också att vi påverkar Trollhättan i en hållbar riktning. Därför säljer vi också el och biogas som är både grön och lokalproducerad. Med våra produkter hjälper vi till att värna om det hållbara och enkla vardagslivet för dig som bor i Trollhättan. 

Trollhättans Tomt AB

Trollhättans Tomt är ett kommunägt fastighetsbolag som hyr ut, utvecklar och förvaltar fastigheter som stärker Trollhättans konkurrenskraft. Vi erbjuder ca 384 000 kvm industri-, kontors- och utbildningslokaler samt lokaler för offentlig verksamhet fördelade på kommunens samtliga verksamhetsområden, framförallt inom näringslivssektorn. Du hittar våra lokaler och fastigheter i attraktiva lägen runtom i Trollhättan.

Senast granskad: 2015-09-08 av: Jenny Persson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)