Kultur och fritid söker kulturhuschef

Vi söker dig som vill leda och utveckla Kulturhuset Kronan i Trollhättan.

Person
FörvaltningschefTommy Svensson 0520-49 78 74 070-659 40 46
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Kulturhuset Kronan är en spännande mötesplats i stadsdelen Kronogården. Mötesplatsen innehåller bibliotek, kulturverksamhet, fritidsgård, medborgarservice och en 0-16 skola med ca 400 elever.

Ambitionen är att vara en naturlig mötesplats för gammal som ung, där medarbetarna tar del av varandras styrkor, kvaliteter och kompetenser för att nå ökad måluppfyllelse.

Kronan har en kulturell profil, både sociologiskt och estetiskt, där samtalet och sökandet efter alternativa svar står i fokus som resurs för att skapa social hållbarhet.

På Kronan möts tre förvaltningar med ett gemensamt mål: att i samverkan bidra till att utanförskapet i Trollhättan minskar. På kort sikt kan det handla om informationsflöden till medborgarna och om ett arbete med värdegrundsfrågor. På lång sikt samverkar vi kring att öka verksamheternas måluppfyllelse, skapa goda förutsättningar för ett livslångt lärande och stödja varje individ att nå framgång i livet. Samverkan sker inom huset och i samklang med Trollhättans Stads övriga verksamheter för att nå ökad inkludering i samhället.   

Som kulturhuschef ansvarar du för att leda och utveckla verksamheten och omsätta de uppsatta politiska visionerna och målen i praktisk handling.

Du driver och utvecklar kultur- och fritidsverksamheten i området men har också ett samordnaransvar för det gemensamma uppdraget som de tre förvaltningarna i kulturhuset har. Du gillar och känner dig bekväm i följande utmaningar:

  • Utveckla kontakter och dialog med brukare, boende, föreningsliv och andra aktörer i området för att skapa delaktighet.
  • Medverka till att stärka områdets status i förhållande till övriga Trollhättan.
  • Medverka till att Kronans kulturhus blir en naturlig mötesplats.
  • Utveckla former för ökad samverkan mellan Kultur och fritidsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Sista ansökningsdag 23 april 2017.

Läs mer om tjänsten Kulturhuschef på Kronan och ansök via länken: 

Klicka här för att ansöka

Senast granskad: 2017-03-30 | av: Jenny Persson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)