Flygfoto över bostadsområdet Dannebacken från 1956. Flygfoto över bostadsområdet Dannebacken från 1956.

Trollhättebygdens historia 2018

Nu är föreläsningsserien om Trollhättans historia tillbaka. Under våren är du välkommen på tre intressanta föreläsningar på Saab bilmuseum. Fri entré.

Person
KulturchefChrister Olsson 0520-49 78 75
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Trollhättebygdens historia arrangeras av Innovatum, Trollhättans Stad och TTELA. 

Fri entré till samtliga föreläsningar. Ingen anmälan krävs.

Lilla Edet och Atlantekonomin

Erik Hallberg

Söndag 21 januari kl. 14.00, Saab bilmuseum

 

Erik Hallberg föreläser om handelspolitikens betydelse för utveckling av Göta älvdalen från 1500-talet fram till 1800-talet. Stadsväsendet och infrastrukturen byggdes upp för att öka och samla handelsflöden vilket bland annat ledde till byggandet av de första slussarna i Göta älv. Utifrån arkivet från slusstullen i Lilla Edet har Erik Hallberg kunnat få en direkt inblick i Göta älvdalens och Vänerområdets handel och fortlöpande koppling till världsekonomin.

Göta älvdalen – nostalgi och oro för framtiden

Bo Björklund

Söndag 4 februari kl. 14.00, Saab bilmuseum

 

Bo Björklund berättar, utifrån sin senaste bok, om de naturliga förutsättningarna och mänskliga insatserna som format Göta älvdalen och de många funktioner som Göta älvdalen haft för människor, exempelvis som transportled, kraftkälla, resursområde och dricksvattentäkt.

Eidar 70 år - en historia om Trollhättans bostadspolitik

Per-Gunnar Modigh

Söndag 4 mars kl. 14.00, Saab bilmuseum

 

Under drygt sju decennier har det kommunala bostadsbolaget verkat för högre standard och mot brist på lägenheter. Per-Gunnar Modigh redogör för bolagets historia och den centrala roll bolaget spelat i stadens utveckling.

Senast granskad: 2018-01-31 | av: Jenny Persson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)