En symfoniorkester spelar. Första violinisten står upp och spelar. Sweden Symphony Orchestra under ledning av Ulf Wadenbrandt.

Trollhättan får en egen fast musikensemble

Sweden Symphony Orchestra, SSO, blir Trollhättans musikensemble med start redan i år. Bakom initiativet står dirigent och orkesterledare Ulf Wadenbrandt tillsammans med Folkets Hus Kulturhuset i Trollhättan. Satsningen får stöd av Trollhättans Stad och kommer bland annat innebära nya möjligheter för unga musikutövare.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

”Det här är en dröm som jag haft länge och därför är det så fantastiskt att den blivit verklighet. Att vi kan presentera detta i dessa tuffa tider känns extra roligt”, kommenterar Ulf Wadenbrandt. 

2008 startade Ulf Wadenbrandt Sweden Symphony Orchestra, som består av professionella musiker och framstående amatörer från regionen som vid olika tillfällen strålat samman för att repetera och ge konserter. 

I och med att Folkets Hus Kulturhuset i Trollhättan går in som en stark samarbetspartner, samtidigt som Trollhättan Stad gett ekonomiska garantier, kan SSO etableras som en fast ensemble redan under 2021. Hemmascen blir Hebeteatern i Folkets Hus.

Tanken är att SSO initialt ska ge fyra konserter per år. Med tiden kan det bli ännu fler.

Ulf Wadenbrandt och Folkets Hus Kulturhusets vd Jonas Torrestad hoppas att SSO successivt ska växa och bli en nationellt ryktbar orkester.

”Vi kommer att jobba med allt från klassisk musik till rock´n roll! Vi skissar till exempel på en Queen Barcelona-konsert med SSO och internationellt kända sångare”, berättar Ulf Wadenbrandt, som inte heller utesluter att hans kontakter med Ryssland kommer att märkas i framtida konserter. 

”Jag är så enormt glad över att Trollhättans Stad tror på idén och bidrar ekonomiskt”, säger Jonas Torrestad.

”Med etableringen av SSO i Trollhättan stärker vi den lokala kraften och publiken kan räkna med både bredd och spets i framtida konsertupplevelser”, kommenterar Karin Stammarnäs, kulturchef i Trollhättan.

En del konserter är tänkta att genomföras i samarbete med musikelever på N3.

”Detta innebär en utveckling och en fortsatt satsning på orkestermusiken tillsammans med barn och unga, med målsättningen att göra musiken tillgänglig för alla i samhället. Jag tänker mig samarbetet med Folkets Hus Kulturhuset och SSO som en generator, en naturlig ingång till ett rikt musikliv för unga utövare”, menar Jens Ericson, områdeschef N3.

”Det här innebär en viktig injektion för de unga, som nu kan utvecklas genom återkommande erfarenhet av orkesterspel. Detta kommer våra barn och unga ha nytta av i N3s verksamhet”, tillägger Jens Ericson.

”Med denna satsning stärker Trollhättan ytterligare sin position som en ledande kulturkommun att bo och verka i. Framför allt kommer det att ge våra barn och unga nya fantastiska möjligheter”, menar Tommy Svensson, chef för Kultur- och fritidsförvaltningen.

Man vet från andra kommuner att en fast ensemble uppfattas som en stor tillgång för invånarna, som kan ta del av ett rikt musikliv. Det innebär dessutom att Trollhättans attraktionskraft som stad ökar. 

”Att vi får en egen symfoniorkester stärker oss som en attraktiv stad att leva och jobba i, och kan till och med vara en viktig pusselbit för dem som överväger att flytta hit”, kommenterar kommunens näringslivschef, Helena Kortered. 

Att etablera SSO som en fast ensemble i Trollhättan innebär inte att ett stort antal musiker nu anställs på heltid. De professionella musikerna i orkestern arvoderas enbart i samband med de konserter som ges. Det handlar om uppdragsersättning, inget annat. 

Stödet från Trollhättans Stad och Folkets hus Kulturhuset i Trollhättan täcker inte kostnaderna. Utöver biljettintäkter kommer det att behövas stöd från olika sponsorer. Redan nu står det klart att Rotary Trollhättan går in som sponsor av satsningen på SSO.

”Vi hoppas att många andra ska tycka att en satsning på musiken i Trollhättan ska vara så tilltalande att de vill ställa upp och stötta oss på olika sätt”, kommenterar Ulf Wadenbrandt. 

Han är inte minst glad och tacksam för att Folkets Hus Kulturhuset i Trollhättan tar på sig det ekonomiska och praktiska ansvaret att genomföra SSO:s konserter i Hebeteatern. Utan det stödet hade inte planerna gått att genomföra.

”Under våren kommer vi att presentera konsertprogrammet. Vi siktar på att den allra första konserten med SSO ska ges i oktober”, berättar Jonas Torrestad.  

Senast granskad 2021-02-10 av JENPER