Tre stenskulpturer formade som musikanter som spelar stråkinstrument. Konstverket Stråktrio av Magnus Ringborg

Stråktrio - ny skulptur i Trollhättan

Trollhättan och Maria Alberts park har fått ett nytt konstverk - Stråktrio av skulptören Magnus Ringborg.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Gestaltning visar hur tre musiker smälter samman med sina instrument och samtidigt har en kontakt med varandra. Öronen, händerna och instrumenten betonas, medan kropparnas skissartade streckformationer tecknar partiturets intrikata växlingar.

Till våren och sommare kommer Stråktrion omges av blommor. 

Senast granskad 2021-12-13 av Jenny Persson