Två män står och smider. I bakgrunden står det några personer som tittar på Bild är lånad av Anders Andersson som dokumenterat tidigare Spring Craft.

Spring Craft 2019

Gerillasmide 26-26 maj på Innovatumområdet i Trollhättan. Smidestävling och uppvisning, föreläsningar.

Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Den 24-26 maj arrangeras, för femte gången, smidessymposiet Spring Craft i Nohabs smedja på Innovatumområdet i Trollhättan.

Spring Craft, är den ledande arenan för nordiskt konstsmide. Spring Craft 2019 vänder sig till både smeder, metallkonstnärer och intresserade i allmänhet.

Arrangemanget bjuder på föreläsningar, utställningar och demonstrationssmide, dit alla är välkomna.

Kom och prova på smide. Både för barn från 7 år och vuxna. Det är också försäljning av konstsmide och verktyg. 

Spännande gerillasmide under lördagen då smeder utsmyckar olika platser på och i anslutning till Innovatumområdet. Ett spontant och improviserat smide som växer fram under dagen. 

Fri entré till hela Spring Crafts program. Alla önskas välkomna!

Program

Fredag 24 maj

Klockan 18.00 - Föredrag "Smide i arkitekturen, en återkomst" av Jokum Lind Jensen. Lokal: Innovatum Sience Center.

Klockan 19.30 Föredrag "Elementens djur, en beskrivning av processen kring utsmyckningen av Kärraskolan i Göteborg 2017 – 2018" av Ivan Dahlstrand Kamiyasu. Lokal: Innovatum Sience Center.

Lördag 25 maj

Gerillasmide pågår klockan 10 till cirka 18. Platsbeskrivning finns i Smedjan.

Demonstrationssmide klockan 10 till 18 vid två ässjor inne i Smedjan.

Prova-på-smide hela dagen klockan 10 till 17 i Smedjan. 

Utställningarna Med-Tag, Rörligt samt Anders Andersson fotografi i Konsthallen och Stenebyskolans elever i Smedjan klockan 10-18.

Klockan 12.00 Föredrag "Rock Art, Ranrike - Rapa Nui. En berättelse om forntidens offentliga konst, med focus på ”Påsköns” stenstoder och Bohusläns hällbilder" av Ivan Dahlstrand Kamiyasu. Lokal: Innovatum Sience Center.

Klockan 13.30 Föredrag "Järnstollarna", Leif Stark berättar om järnframställning genom myrmalm och rödjord. Lokal: Innovatum Sience Center.

Klockan 15.00 Föredrag "Monica Funck och Lolo Funck Andersson berättar om sin utställning, Natural pleasures / Broderierna slingrar sig". Lokal: Konsthallen.

Söndag 26 maj

Utställningar i Konsthallen och Smedjan, prova-på-smide och demonstrationssmide pågår klockan 10 till 14.

Hela Spring Craft 2019 finns på Facebookeventet ”Spring Craft 2019” och på www.konstsmidesföreningen .se

Spring Craft började 2014 som ett delevent i projektet ”IronMade”. Vilket förutom Spring Craft omfattade en rad event och utställningar med syfte att synliggöra konstsmidet för allmänheten och etablera arenor för konstsmidet att utvecklas. Efter succé 2017 beslutade föreningen Spring Craft att återkomma med arrangemanget vartannat år. 

Arrangeras av föreningen Spring Craft med stöd från Trollhättans Stad, NBV – Nykterhetsrörelsens Bildnings Verksamhet,  Folkuniversitetet, Innovatum Science Center, Älvsborgs läns hemslöjdsförbund, Västarvet, Logistikservice, Stocka smideskol, Plastmodeller AB, Sveriges Konstsmidesförening.

Senast granskad 2019-05-09 av Jenny Persson