En bassäng i en simhall med palmblad i förgrunden. Sjuntorps simhall. Foto: Karin Nygren

Sjuntorps simhall ökar klorhalten

Sjuntorps simhall ökar klorhalten i bassängvattnet något över Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Klor dödar virus och bakterier och detta görs för att ytterligare öka skyddet. Klorökningen har ingen negativ effekt på hälsan utan besökare kan simma och bada tryggt i Sjuntorps simhall.

I övrigt gäller avstånd mellan besökare i träningspass, omklädningsrum och allmänna ytor. Som vanligt är en noggrann hygien med dusch före bad mycket viktigt i simhallen.

Senast granskad 2020-04-06 av Jenny Persson