Riskbedömning arrangemang

Nytt riskbedömningsverktyg från Folkhälsomyndigheten för dig som är arrangör av evenemang och sammankomster.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Är du osäker på om du ska genomföra ett arrangemang eller möte med under 500 deltagare? Använd Folkhälsomyndighetens nya riskbedömningsverktyg för arrangemang.

För alla evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker, och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen.

Använd Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg

Senast granskad 2020-03-19 av JENPER