Peter Hagsér utanför Konsthallen Peter Hagsér känner både stolthet och glädje över sin arbetsplats. ”Jag är stolt över att jobba i en kommunal konsthall, vilken likt biblioteken är till för alla, ingen är exkluderad”, säger Peter.

Peter brinner mer för jobbet för varje år som går

Det breda intresset för konst och kultur fanns med redan under uppväxtåren på Lextorp, och efter 20 år på Konsthallen har engagemanget inte svalnat. – Jag känner att det blir viktigare för varje år, säger kultursekreterare Peter Hagsér.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Peter Hagsér har haft förmånen att få kombinera sin yrkesroll med sitt stora intresse, vilket tog sin början under gymnasietiden. Han spelade i band, läste, målade och fotograferade och var bland annat nyfiken på hur man kunde kommunicera med bilder. Efter gymnasiet praktiserade han på Stranna kulturhus.
– Jag var hjälpreda åt kulturchefen Christer Olsson och Göran Vogel-Rödin, som ansvarade för utställningsverksamheten. Jag arbetade också en kort period som timanställd när Konsthallen fick egen lokal i Folkets hus 1990, minns Peter.

Lämnade Trollhättan, kom tillbaka

Samma år lämnade han Trollhättan för studier och slog sig så småningom ned i Göteborg, men han skulle komma tillbaka.
– 2000 hörde Göran Vogel-Rödin av sig och undrade om jag ville börja arbeta halvtid som kulturassistent på Konsthallen.

Det ville han naturligtvis, och fyra år senare blev Peter verksamhetsansvarig för Konsthallen, där framförallt 2012 var ett stort och minnesvärt år.
– Då flyttade Konsthallen hit till Innovatum. Det blev en fantastisk nystart, vi kom till fyra gånger så stora lokaler, designade av Gert Wingård – som i slutet på 90-talet hade anlitats av SAAB:s avdelning Advanced Concept Center.

Och verksamheten som bedrivs är omfattande.
– Vi är i grunden två heltidsanställda som arbetar med Konsthallens utställningar och arran­gemang. Vi gör trycksaker, sköter kommunikation och marknadsföring. Jag är också ansvarig för visningsverksamheten, vilket innebär möten och samtal med allt från 2-åringar på besök till olika slags konstintresserade grupper, säger Peter.

Det innebär mycket jobb för honom och hans kollega, men det har han ingenting emot.
– Vi får feedback direkt eftersom vi är på plats och möter besökarna hela tiden, det är den stora belöningen. En annan fördel med att arbeta i en mindre konsthall är att vi blir engagerade i hela processen; Från samarbetet med konstnärerna till de dagliga samtalen med besökarna.

Folkbildande verksamhet

Och Konsthallen spelar såklart en viktig roll i Peters ögon.
– Jag brukar jämföra oss med biblioteket, att vi, likt de, är en folkbildande verksamhet och inget kommersiellt galleri. När skolklasser kommer på besök brukar jag därför berätta att jag är som en bibliotekarie, men istället för böcker erbjuder jag konst, att besöket handlar om att undersöka en utställning och hur konsten kan tänkas beröra oss, säger Peter och fortsätter:
– Förhoppningsvis kan jag så ett frö av kritiskt tänkande och en lust till att undersöka, alltså ingen smakbildning eller en lösning, utan en metod för att de ska tänka själva.

Han känner också en stolthet för sin arbetsplats.
– Jag är stolt över att jobba i en kommunal konsthall, vilken likt biblioteken är till för alla, ingen är exkluderad. Precis som i vår årligen återkommande utställning Öppen salong, där alla som vill kan delta.

Växande engagemang

Efter 20 år inom verksamheten är Peter fort­farande kvar, och med en glöd som verkligen inte avtar. Tvärtom, faktiskt.
– Jag känner att det blir viktigare för varje år som går. Konsten har en så viktig roll i samhället, och jag känner ett större ansvar för varje år och tar rollen på största allvar. Konst och kultur beskriver vilka vi är och vart vi är på väg, samtidens tillstånd. Det är därför viktigt att vi tar oss tid att reflektera över vem som berättar och vad som berättas. Och i konsten kan vi öva på vår förmåga att förhålla oss kritiska och undersökande, säger Peter och avslutar:
– Så jag har ju hamnat väldigt bra. Konst och kultur är så viktigt i vårt samhälle. Och med utställningar, arrangemang och pedagogisk verksamhet vill vi göra så mycket som möjligt för Trollhättans invånare.

Senast granskad 2020-03-13 av PERIVA