Pengar från Kulturrådet till N3

Kulturrådet beviljar Trollhättans Stad 453 000 kr för fortsatt utveckling av N3 - Mötesplats för ung kultur. Medlen gäller insatser som främjar och utvecklar N3s kulturskoleverksamhet så att den når ännu fler barn och unga i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Pengarna från Kulturrådet innebär att vi kan fortsätta med det utvecklingsarbete som vi startade år 2017 och som innebär att vi har etablerat kulturskoleverksamhet och aktiviteter för barn och unga som vi tidigare haft svårt att nå, säger Sara Karlsson, enhetschef på N3. 

Planerade insatser 2019-2020:

  • Möjliggöra för fler barn, i områden och målgrupper som N3 tidigare inte nått, att ta del av kulturaktiviteter.
  • Etablera verksamheten och skapa relationer i områden och med målgrupper N3 tidigare inte nått.
  • Skapa tillfällen och kontaktytor där barn och unga från olika stadsdelar möts för en ökad integration.
  • Verksamhetsutveckling i samarbete med professionella musiker/kulturutövare som inspiratörer. 

- Vi vill med vår verksamhet nå alla barn och unga i Trollhättan. Detta stöd från Kulturrådet är oerhört betydande och viktigt. Det möjliggör att vi kan fortsätta arbetet med ökad integration genom kultur och den demokratiska kulturundervisningen. Vi har startat upp musikundervisning enligt El Sistema, vilket vi med dessa medel kan fortsätta utveckla och utöka. avslutar Sara Karlsson.

Kontakt: Sara Karlsson, 0520-49 50 32 och Birgitta Berntsson-Ärje, 0520-49 72 73

Senast granskad 2019-09-30 av JENPER