Pengar från Kulturrådet till biblioteken

Trollhättans bibliotek har beviljats 900 000 kronor från Kulturrådets Stärkta bibliotek för 2021. Medlen ska användas till utveckling riktad mot barn och unga.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Vi är mycket glada för det välbehövliga tillskottet då vi får ytterligare möjligheter att förnya och utveckla våra verksamheter och bibliotek utifrån ett barnperspektiv, säger Annelie Johannisson, områdeschef för Trollhättans bibliotek.

Samtliga bibliotek i Trollhättan deltar i satsningen och bland annat kommer barnavdelningarna stärkas med fokus på barn- och ungas delaktighet samt kognitiv tillgänglighet som handlar om att alla ska kunna förstå information, hitta och känna sig trygga.

Det kommande arbetet inriktar sig på såväl själva biblioteksrummet som på kompetensutveckling kring olika delaktighetsmetoder.

Om Stärkta bibliotek:

Syftet med bidraget är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som Kulturrådet fördelar på regeringens uppdrag.

Senast granskad 2021-06-17 av JENPER