En man med skägg som ser glad ut tittar i i kameran. I bakgrunden står en grupp personer och pratar med varandra. Bilal Almoborak från Support Group Network på plats i Kronans café

Nytt café på Kronan Kulturhus

Ett café med mervärden öppnar på Kronan i den ideella organisationen Support Group Networks regi.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Fredagen 17 september öppnade Kronan Kulturhus nya café som kommer att drivas av Support Group Network, en ideell organisation som tillsammans med besökare skapar och driver aktiviteter för svenskar och nyanlända.

Bilal Almoborak, VD på Support Group Network, berättar att organisationens mål är att främja empowerment och självorganisering.

”Vi arbetar för mer inkluderande samhällen genom att öka deltagandet av utrikesfödda i det svenska samhället i olika sammanhang, särskilt social inkludering och inkludering på arbetsmarknaden.”

På frågan om varför Support Group Network öppnar café på Kronan Kulturhus svarar han:

”Vi vill vara nära målgruppen, så har det varit hela tiden. Kronan Kulturhus är en stor mötesplats med många möjligheter, det är både välbesökt och välkänt i området.”

Tillskott till kulturhuset och närområdet

Paula Pelli, kulturhuschef på Kronan, säger att förhoppningen är att det nystartade caféet ska innebära en kvalitetshöjning av verksamheten.

”Att ha möjligheten att kunna köpa lite mat, ta en kaffe, fika och träffa andra människor är nog viktigt för de flesta. Därför blir caféet på Kronan ett tillskott både till huset och till närområdet” säger hon. "Att caféet dessutom drivs av en organisation som har en vilja att skapa ett mervärde för invånarna, ta tillvara individens initiativkraft, är en stor fördel. Vi arbetar på samma sätt på kulturhuset och vi tror båda verksamheterna kommer hitta många beröringspunkter med varandra”.

Bilal Almoborak är inne på samma spår: ”Det här kommer inte vara ett vanligt café där det serveras kaffe och bulle, utan Support Group Network vill gärna skapa möjligheter att prova mat och dryck från olika delar av världen, samtidigt som vi erbjuder volontärarbete, praktikplatser och möjligtvis jobb till de som gärna vill prova och utvecklas inom branschen”.

Senast granskad 2021-09-20 av JENPER