En skog med björkar och granar. På marken ligger bruna löv. En träskylt visar vägen och på den står det bland annat Edsvidsleden. Edsvidsleden i Trollhättan. Fotograf Joachim Nywall

Ny Friluftsplan för Trollhättan

Trollhättans Kommunfullmäktige har antagit en ny friluftsplan för Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I Friluftsplanen redovisas särskilt värdefulla friluftsområden i Trollhättan där friluftslivets intressen så långt som möjligt ska ges företräde framför andra intressen. Planen beskriver också hur och varför Trollhättans Stad ska arbeta med friluftsliv samt vilket friluftsliv som finns i kommunen.

- Friluftsplanen är ett viktigt underlag för den fysiska planeringen och som stöd i arbetet med friluftsfrågor. Vi är glada att den nya planen nu antagits och ser fram emot att fortsätta skapa goda förutsättningar för invånare och besökare att ta del av Trollhättans unika möjligheter till naturupplevelser. Friluftslivet skapar en stark attraktionskraft! säger Robert Stenberg, områdeschef för idrott och friluftsliv.

Kultur- och fritidsnämnden har på uppdrag av Kommunstyrelsen uppdaterat Friluftsplanen från år 2000. Friluftsplanen har tagits fram av Kultur- och fritidsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Naturcentrum AB.

- Våra friluftsområden har en viktig funktion när Trollhättan växer, både ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart perspektiv. Möjlighet att vara ute i naturen spelar bland annat en viktig roll för vår hälsa, något som blivit extra tydligt under det här året, avslutar Robert Stenberg.

Ta del av Friluftsplan för Trollhättan här

Friluftskartan Trollhättan

Senast granskad 2020-11-25 av JENPER