Två personer står vid en informationsskylt på en promenadstig i skogen. Monica Gedelius, Friluftsfrämjandet Trollhättan och Patric Engström, Trollhättans Stad, inventerar skyltarna längs Naturstigen vid Öresjö.

Naturstigen vid Öresjö uppdateras

Trollhättans Stad och Friluftsfrämjandet Trollhättan ser över Naturstigen vid Öresjö och uppdaterar skyltarna om djur och natur. I år är det Friluftslivets år och det uppmärksammar vi så klart även i Trollhättan!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Naturstigen vid Öresjö i friluftsområdet Munkebo anlades 2006 av Friluftsfrämjandet, Trollhättans Stad och Naturskyddsföreningen som en satsning på att göra naturområdet mer tillgängligt och berätta om djuren, naturen, allemansrätten och kulturhistorien för stora som små.

Naturstigen är 2,5 km och bjuder på skogens lugn, ett rikt fågelliv, bär och svamp. Här finns flera natursköna rastplatser och det är nära till Öresjö badplats. 

Skyltsystemet har med åren blivit slitet och nu tar Trollhättans Stad och Friluftsfrämjandet Trollhättan ett gemensamt tag i att fräscha upp skyltarna och uppdatera informationen.

I år är det Friluftslivets år i Sverige och det vill vi så klart uppmärksamma i Trollhättan med extra satsningar och aktiviteter i våra friluftsområden. 

Senast granskad 2021-03-23 av JENPER