Lexington fritidsgård öppnar igen

Ny lokal för Lexington på Granngårdens centrum. Öppning planeras till våren 2021.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nu är det klart att Lexington fritidsgård öppnar till våren i nya lokaler på Granngårdens centrum. Efter branden har fritidsgården bedrivit verksamhet ute i området och ser nu fram emot en nystart i lokaler anpassade utifrån ungdomarnas behov. 

- Vi är glada att vi så snabbt får en fritidsgård tillbaka på Lextorp. Den är mycket viktig för området, och oavsett pandemi eller andra händelser är det viktigt att vi fortsatt värnar om en trygg plats för ungdomar att mötas, säger Peter Johnsson, ordförande Kultur- och fritidsnämnden.

Den 31 mars 2020 brann Lexington ner till grunden. Sedan dess har fritidsgårdspersonalen haft tillfälliga utgångspunkter på Lextorp och Kronogården och genomfört utomhusaktiviteter, utflykter och bibehållit relationen med fritidsgårdsbesökarna genom närvaro på skolor och andra mötesplatser.

- Det känns fantastiskt att efter en hel del arbete snart kunna erbjuda ungdomarna i området en kreativ miljö med trygga vuxna, säger Camilla Magnusson, områdeschef för fritidsgårdarna i Trollhättan.

Attraktiv mötesplats

Fritidsgårdarna i Trollhättan ska vara attraktiva mötesplatser där ungdomar kan uppleva gemenskap, delaktighet och få möjlighet att driva projekt utifrån intresse. Verksamheten är frivillig, för unga 12-17 år och kostnadsfri.

Nya Lexington kommer att innehålla aktivitetsrum, spelrum, musikstudio, rum för kreativt skapande, café samt flera olika gemenskapsytor för större och mindre grupper.

- Den befintliga lokalen genomgår en totalrenovering och håller just nu på att formas till en attraktiv ungdomsverksamhet. Fritidsgården bidrar till att skapa en levande stadsdel så det är riktigt roligt att de nu kan komma igång i de nya lokalerna, säger Urban Blom, Vd på Eidar Trollhättans Bostadsbolag.

När fritidsgården nu flyttar in på Granngårdens centrum öppnar det för utökad samverkan med exempelvis verksamheterna i Granngårdens motionsanläggning och Eidar. Efter årsskiftet startar Lexington en planeringsgrupp inför öppningen och bjuder in ungdomar att vara med och forma sin fritidsgård.

- Det känns väldigt bra att vi inom kort kan erbjuda ungdomarna en ny fin mötesplats. Lexington är väldigt viktig för många unga i området och den nya fritidsgården är efterlängtad, avslutar Fady Daoud, enhetschef på Lexington.

Senast granskad 2021-01-12 av JENPER