Person läser bok med kopp i handen och filt över benen.

Längre lånetid på böcker

Trollhättans bibliotek förlänger lånetiden på böcker till sex veckor. Efter sommaren planerar vi att återgå till normal utlåningstid som är fyra veckor.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Sex veckors lånetid på tryckt media

Från och med 23 mars får du ha böcker som du lånat på biblioteket hemma i sex veckor. Som vanligt kan du låna om böckerna två gånger om det inte är kö på dem.

Anledningen är att underlätta för riskgrupper, sjuka och andra som undviker sociala sammanhang i dessa tider. Den förlängda lånetiden kommer att gälla under våren och sommaren. 

Den längre lånetiden gäller inte för film, tidskrifter, 7-dagarslån och andra medier med kortare låntid.

Du kan själv låna om enkelt via bibliotekets webbplats eller ringa telefon 0520-49 76 50.

Trollhättans bibliotek

Om du känner dig sjuk eller krasslig ska du inte besöka biblioteket. Välkommen tillbaka när du är friskt!

Senast granskad 2020-03-23 av JENPER