Kulturpris och kulturstipendium 2018

Nu är det dags att föreslå kandidater till Trollhättans Stads Kulturpris 2018 och att ansöka om Kulturstipendiet 2018. Förslag och ansökningar senast 3 november.

Person
KulturchefChrister Olsson 0520-49 78 75
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Trollhättans Stads Kulturpris delas ut till en person eller grupp för förtjänstfull gärning inom det kulturella verksamhetsområdet. 

Trollhättans Stads Kulturstipendium är ett arbets-, rese- eller studiestipendium för kulturarbetare i vidare utbildningssyfte, inte för grundutbildning. 

Kulturpris och kulturstipendium delas ut till personer som är bosatta inom kommunen eller som genom sin verksamhet har eller har haft nära anknytning till kommunen. 

Förslag till kulturpristagare ska innehålla en tydlig motivering till varför den nominerade bör få stipendiet.

I ansökan av kulturstipendiet ska det tydligt framkomma den sökandes meriter och planer för vidareutbildning.

Förslag och ansökan

Förslag till kulturpristagare 2018 eller ansökan om kulturstipendium 2018 ska vara inlämnad senast 3 november 2017. Skickas per post till: 

Trollhättans Stad
Kultur- och fritidsförvaltningen
461 83  TROLLHÄTTAN 

eller e-post till kulturfritid@trollhattan.se

Kulturpristagare 2017

Annika Hjortkap tilldelades Trollhättans Stads Kulturpris 2017 för sina insatser på det lokalhistoriska området. Hennes stora kunskap och stora engagemang och hennes beredvillighet att på ett prestigelöst sätt dela med sig av sitt kunnande har gjort Annika Hjortkap till en omtyckt och mycket respekterad personlighet i Trollhättans kulturliv. 

Tommy Lindström tilldelades Trollhättans Stads Kulturpris 2017. Musikant är ett ord som ibland används som en hederstitel på en musiker av en alldeles speciell sort. Sällan har den beskrivningen varit mer relevant än nu. Tommy Lindström är i sanning en riktig musikant!

Kulturstipendiat 2017 

Dirigenten Stina Widén får Trollhättans Stads Kulturstipendium 2017 för att ytterligare utveckla sitt konstnärskap.  

Senast granskad: 2017-10-31 av: Jenny Persson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)