Kulturpristagare och Kulturstipendiat 2020

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att tilldela Trollhättans Stads Kulturpris 2020 till Mats Frendberg, ordförande för Trollhättans Filmstudio. Josefin Persson tilldelas Trollhättans Stads Kulturstipendium 2020.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Å vad underbart! Jag har velat sprida filmkonsten i Trollhättan och bidra till att många tycker om film, så det är väldigt roligt att Filmstudion har blivit en stor grej! Själv har jag tyckt om film sedan jag var liten, jag är filmtokig kan man säga, hälsar en mycket glad Mats Frendberg.

Mats Frendberg tilldelas kulturpriset för en förtjänstfull gärning inom det kulturella verksamhetsområdet med följande motivering:

”Som ordförande och verksamhetsansvarig för Trollhättans Filmstudio, utför Mats Frendberg ett engagerat och långvarigt kulturarbete. Verksamheten med cirka 750 medlemmar är en av de största och mest omfattande i Sverige. Föreningen visar runt 30 filmer per år och 2020 fyller Trollhättans Filmstudio 38 år! Detta är en kulturgärning som belönas med Trollhättans Stads Kulturpris 2020”.

Josefin Persson, som studerar till musikpedagog, tilldelas Trollhättans Stads Kulturstipendium 2020 för att ytterligare fördjupa sina studier. 

Trollhättans Stads Kulturpris och Kulturstipendium delas ut på Kommunfullmäktiges sista sammanträde för året den 16 december. Pristagare och stipendiat tilldelas 20 000 kronor vardera.

Kulturstipendiet inrättades år 1966 och Kulturpriset år 1991.

Senast granskad 2019-11-19 av Jenny Persson