Kulturpris och stipendium flyttas till 2021

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att flytta fram beslut och utdelning av Trollhättans Kulturpris och Kulturstipendium till nästa år.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Sista datumet för att skicka in förslag och ansöka om årets kulturpris och kulturstipendium var den 29 november 2020. Hantering av dessa kommer nu ske i Kultur- och fritidsnämnden under 2021.

Mer information om detta kommer efter årsskiftet. 

Trollhättans Stads Kulturpris delas ut till person eller grupp för förtjänstfull gärning inom det kulturella verksamhetsområdet. Kulturstipendiet är ett arbets-, rese- eller studiestipendium för kulturarbetare i vidare utbildningssyfte.

Senast granskad 2020-12-17 av JENPER