Kulturpris och Kulturstipendium

Vem tycker du bör få Trollhättans Stads årliga Kulturpris? Skicka in ditt förslag med motivering! Är du kulturarbetare och vill utveckla dig vidare? Sök vårt kulturstipendium.

Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Kulturpriset

Trollhättans Stads Kulturpris delas ut till person eller grupp för förtjänstfull gärning inom det kulturella verksamhetsområdet. 

Skicka in förslag på eldsjälar, utövare, stödjare och möjliggörare som på ett eller annat sätt engagerat sig i eller bidragit till kulturen. Kom ihåg att motivera tydligt varför just din kandidat bör få Kulturpriset. 

Har du nominerat tidigare år utan att just din kandidat fått Kulturpriset? Ge inte upp! Självklart kan du skicka in samma förslag igen.

Kulturstipendium

Trollhättans Stads Kulturstipendium är ett arbets-, rese- eller studiestipendium för kulturarbetare i vidare utbildningssyfte, inte för grundutbildning.

När du ansöker om kulturstipendiet ska dina meriter och planer för vidareutbildning vara tydliga i ansökan.

Pris och stipendium delas ut till personer bosatta inom kommunen eller som genom sin verksamhet har eller har haft en nära anknytning till Trollhättan.

Kulturpristagare och kulturstipendiat utses av Kultur- och fritidsnämnden. Utdelningen sker på årets sista möte i Kommunfullmäktige den 14 december. 

Förslag och ansökan lämnas in senast 29 oktober 2020 till:

E-post: kulturfritid@trollhattan.se

Postadress: Trollhättans Stad, Kultur- och fritidsförvaltningen, 461 83 Trollhättan

Relaterad information

Kulturpris och kulturstipendium 2020

Mats Frendberg, ordförande Trollhättans Filmstudio, tilldelades Kulturpriset för en förtjänstfull gärning inom det kulturella verksamhetsområdet.

Josefin Persson, som studerar till musikpedagog, tilldelades Trollhättans Stads Kulturstipendium för att ytterligare fördjupa sina studier. 

Kulturstipendiet inrättades år 1966 och Kulturpriset år 1991.

Senast granskad 2020-10-21 av Katarina Loodh