Kulturchefen glömmer aldrig LeMarc-konserten

Vid årsskiftet lämnar Christer Olsson sin mångåriga tjänst som kulturchef. – Det enskilt starkaste minnet är Peter LeMarc-konserten på Hojumstunet 1993. Vi hade sålt 3 000 biljetter och strömmen gick i första låten …

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Trollhättan har mycket att tacka Christer Olsson för när det gäller utvecklingen av det rika kulturlivet i staden de senaste 30 åren: Film i Västs lokalisering i Trollhättan, skapandet av Innovatum, N3 och Blå Natten. För att nämna några.
 

”Vi sa aldrig nej”

Han började på fritidsgården på Sylte 1982, och det kulturella startskottet blev öppnandet av Allaktivitetshuset på Villa Stranna -85, en sorts kulturhus i miniformat. Tillsammans med kollegorna Tommy Svensson och Peter Jakobsson – aktiva också idag – utvecklades en framgångsrik arbetsmetod som fick kulturlivet att blomstra:
– Vi sa aldrig nej. När vi mötte föreningar eller andra människor som hade en idé löste det sig nästan alltid. Ett år när det var som värst arrangerade vi 200 utåtriktade arrangemang och 10 utställningar. Det var dans för mellanstadieelever, film på 16 millimeters rulle, rockkonserter, ja, allt, det bara sprutade på, säger Christer.   
 

Uppfann Innovatum

Så höll det på till 1990 då Folkets hus kulturhuset stod klart. Två år senare blev Christer kultur- och turistchef. Där fick han vara med om nya resor, bland annat satsningen på Kulturbyrån.
– Genom skapandet av Kulturbyrån gick vi nästan från sämst i landet till bäst. Det som vi gjorde senare i N3 är en förlängning av Kulturbyrån, en fortsättning av satsning på kultur för unga. 
Han blev också chef över Konsthallen och Trollhättans museum 1992, och i det tidevarvet väcktes idén att starta ett industrimuseum. Christers avdelning gjorde en turistutredning, där namnet ”Innovatum” dök upp för första gången. 

Vem kom på det?

– Jo, det är väl jag skyldig till. Jag tänkte att om jag la till ett slags ”ummande” på slutet lät det ju lite vetenskapligt …
På området etablerade sig också Film i Väst, vars VD Tomas Eskilsson, Christer hade bra kontakt med. Christer såg tre anledningar till deras etablering. Den första handlade om att EU var redo att investera i Trollhättan, eftersom arbetslösheten var hög här och hade pekats ut som ett så kallat mål 2-område:
– Sedan tyckte nog Vänersborgaren Eskilsson att det var för långt att åka till jobbet i Alingsås, och här sa vi ju aldrig nej …

Ditt starkaste minne som kulturchef?

– Det enskilt starkaste minnet är Peter LeMarc-konserten på Hojumstunet 1993. Vi hade sålt 3 000 biljetter och strömmen gick i första låten…det tog 45 minuter innan den kom tillbaka. Det var långa, långa 45 minuter som jag gärna hade varit utan, men när strömmen kom tillbaka bjöd Peter på en magnifik konsert, hans sista stora konsert på 15 år.
Senast granskad 2020-09-18 av KATLOO