Bild på en utställningsmonter för utställningen Fristad. Foto: Ann-Charlotte Rugfelt Ferm, Kultur i Väst.

Kronan Kulturhus visar utställningen Fristad – ett svar på förföljelse och förtryck

Nu kommer vandringsutställningen ”Fristad – ett svar på förföljelse och förtryck” till Trollhättan och Kronan Kulturhus. Tisdag 10 september kl. 16.00 bjuder kulturhuset in till invigning.

Person
KulturhuschefPaula Pelli 0520-49 78 85
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

- Vi ser fram emot att visa utställningen och förhoppningen är att även Trollhättan någon gång i framtiden kan erbjuda en fristad till förföljda konstnärer. Vi tror att konsten och kulturen kan förena människor över alla gränser och öka förståelsen för varandra. Därför är hela tanken med fristäder, och med den här utställningen, att belysa människors olika livsvillkor, hur det påverkar våra möjligheter att uttrycka oss – och ge besökarna en möjlighet att reflektera över det, förklarar Jessica Stenström, kulturvärd, Kronan Kulturhus.

Utställningen ”Fristad - ett svar på förföljelse och förtryck” berättar om fristadsarbetet i världen, Sverige och Uddevalla och lyfter betydelsen av yttrandefrihet och demokrati. Fyra fristadsstipendiater från olika länder och med olika yrken, har bidragit med sina livsberättelser.

- Att vara en fristad innebär att ge en förföljd konstnär boende och uppehälle i två år. Genom utställningen hoppas vi att fler kommuner ska engagera sig, men också att fler ska bli medvetna om att yttrandefriheten är något vi ständigt måste arbeta för, säger Johanna Lindström, Fristadskoordinator, Kultur i Väst.

Johanna Lindström har tillsammans med Bohusläns museum producerat vandringsutställningen Fristad – ett svar på förföljelse och förtryck.

Utställningen är inspirerad av en uppslagen bokform och består av bilder av den prisbelönte fotografen Anders Hansson och litterära texter av författaren Mustafa Can utifrån intervjuer av de fyra fristadsstipendiaterna samt faktatexter om yttrandefrihet, ICORN och fristadsarbetet.

- Demokratiska fri- och rättigheter är oss inte för alltid givna, utan måste ständigt försvaras och återerövras. I en tid där journalister och konstnärer över hela världen utsätts för hot och förtryck, måste vi alla hjälpas åt att försvara det fria ordet. Det handlar ytterst om allas rätt att uttrycka sig. Därför vill vi på Kronan Kulturhus gärna belysa konstnärernas villkor och sätta fokus på ämnet konst och demokrati, avslutar Paula Pelli, kulturhuschef, Kronan Kulturhus.

Fristad – ett svar på förföljelse och förtryck

Kronan Kulturhus, Trollhättan

10 september-3 november

Invigning 10/9 kl. 16.00

Utställningen invigs av Karin Stammarnäs, Trollhättans Stads områdeschef för kultur och Ann-Charlotte Karlsson, Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Utställningen har producerats av Bohusläns museum och Västra Götalandsregionen med delfinansiering av Statens Kulturråd.

Johanna Lindström, fristadskoordinator, Kultur i Väst finns på plats under invigningen för att svara på frågor.

Kontakt Kronan Kulturhus: Jessica Stenström, kulturvärd, jessica.stenstrom@trollhattan.se

Kontakt utställningen: Johanna Lindström, koordinator Fristäder i Västra Götaland, 076-324 27 71, johanna.lindstrom@kulturivast.se

Besök utställningen under kulturhusets öppettider måndag-fredag 10.00-21.00, söndag 14.00-18.00.

Senast granskad 2019-09-04 av Jenny Persson