Fritidsgårdarna ställer om

Fritidsgårdarna i Trollhättan har fortsatt öppet för sin målgrupp 12-17-åringar, men ställer om viss verksamheten för att minska risken för smittspridning. Enbart bokningsbara aktiviteter med begränsat antal deltagare.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Det blir inte som vanligt, men verksamheten bedrivs i en tillfällig form som är trygg för både ungdomar och personal, säger Camilla Magnusson, områdeschef fritidsgårdarna.

Fritidsgårdarna skräddarsyr sin verksamhet utifrån respektive fritidsgårds förutsättningar så som lokalernas storlek samt besökarantal. Detta gäller till och med 31 mars, med möjlighet till förlängning.

Fritidsgårdarna erbjuder enbart bokningsbara aktiviteter.

Viktigt är så klart att alla besökare inom fritidsgårdsverksamheten fortsätter att ta sitt ansvar att följa allmänna råd som god handhygien och att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.

För mer information kontakta din fritidsgård eller besök deras Instagram eller Facebook.

Besök fritidsgårdarnas webbplats för kontaktuppgifter

Senast granskad 2020-12-14 av JENPER