Fritidsgårdarna ställer om

Fritidsgårdarna i Trollhättan har fortsatt öppet för sin målgrupp 12-17-åringar, men ställer om viss verksamheten för att minska risken för smittspridning.

Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

- Det blir inte som vanligt, men verksamheten bedrivs i en tillfällig form som är trygg för både ungdomar och personal, säger Camilla Magnusson, områdeschef fritidsgårdarna.

Fritidsgårdarna skräddarsyr sin verksamhet utifrån respektive fritidsgårds förutsättningar så som lokalernas storlek samt besökarantal. Detta gäller till och med 30 november, med möjlighet till förlängning.

Vissa fritidsgårdar kommer att enbart erbjuda bokningsbara aktiviteter medan andra kommer att ha öppen ungdomsverksamhet som vanligt. Detta kan dock komma att förändras vid eventuella nya restriktioner.

Viktigt är så klart att alla besökare inom fritidsgårdsverksamheten fortsätter att ta sitt ansvar att följa allmänna råd som god handhygien och att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.

För mer information kontakta din fritidsgård eller besök deras Instagram eller Facebook.

Besök fritidsgårdarnas webbplats för kontaktuppgifter

Senast granskad 2020-11-18 av Bjarne Hoff