Publik framför en stor scen samt texten: Fallens Dagar-inställt.

Fallens Dagar ställs in även 2021

Trollhättans Stad ställer in Fallens Dagar och flera stora arrangemang under våren. - Det är naturligtvis jättetråkigt att behöva ställa in. Vi vet att detta är något många ser fram emot under hela året, inte minst nu, efter en lång tid av fysisk distans, menar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Utifrån rådande läge har vi gjort bedömningen att det inte är realistiskt att planera för Fallens Dagar i sommar. Vi följer dock nogsamt utvecklingen för att löpande kunna ta ställning till andra arrangemang och evenemang, säger Tommy Svensson, förvaltningschef för Kultur och fritid.

Fallens Dagar är Sveriges äldsta stadsfestival och lockar vanligtvis tusentals personer till Trollhättan i juli för konserter, fallpåsläpp, tävlingar och familjeaktiviteter.

- För Trollhätteborna såväl som för verksamheterna i Trollhättan har Fallens Dagar stor betydelse. Här samlas vi och gör saker tillsammans. Men under rådande omständigheter är det nödvändigt att ställa in, och vi arbetar istället på andra sätt för att aktivera staden och skapa upplevelser som berikar besökare och bidrar till en fungerande ekonomi för verksamheterna, säger Marcus Pallvid, verksamhetsledare för City Trollhättan.

Fler arrangemang ställs in

Andra stora trollhättearrangemang som ställs in i under våren är Den Blå Natten och Hela Kronan Gungar.

Arrangemang som ställer om

Andra arrangemang blir istället digitala, eller hybridevent som matfestivalen Smaka på Trollhättan vars flexibla format kombinerar fysiska och digitala aktiviteter utifrån rådande läge. Trollywood Animation Festival genomförs helt digitalt av Trollhättans Animationsförening, i samverkan med bland andra Trollhättans Stad, Högskolan Väst och Innovatum Science Park.  

Fler arrangemang under sommaren kan komma att beröras av rådande restriktioner. 

Senast granskad 2021-03-12 av JENPER