Dialogdag på N3

Från filmduken till fickan - om barn och ungas möte med rörlig bild. Kulturombud och kulturpedagoger samlades på en N3 för den årliga dialogdagen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

För 20e året i rad har N3 - Mötesplats för ung kultur, arrangerat Dialogdag för kulturombuden i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola och N3s pedagoger.

Ämnet för dagen var ”barns och ungas möte med rörlig bild” och de rörliga bildmedierna möjligheter till ett gott lärande. En dag att blicka ut i omvärlden, titta på ny forskning och få med praktiska verktyg hem till undervisningen.

- Det viktigaste med dialogdagen är att mötas och få samma kunskap och gemensamma erfarenheter så att vi tillsammans kan skapa möjligheter för barn och unga att ta del av konstnärliga uttryck och få möjlighet att själva uttrycka sig genom dem, säger Birgitta Berntson Ärje, utvecklingsledare på N3 och ansvarig för N3s kulturbyrå – kultur i förskola och skola.

Dialogdagen berörde ämnen som filmkunnighet, digitala medier i små barns vardag och kameran som verktyg för berättande inom pedagogisk verksamhet.

Är du kulturombud eller jobbar inom skolan och har idéer om ämnen för nästa års Dialogdag. Hör gärna av dig till oss!

Mer om Kulturbyrån och hela N3s verksamhet hittar du nedan: 

N3 i kvällsbelysning

N3 - Mötesplats för ung kultur

På N3 finns replokaler, dans- och dramasalar, musikrum, flera scener, bildsalar, mediastudios, ljudstudio och lokaler för det oväntade.

N3 kulturskola är för dig som vill lära dig mer i ett instrument, skapande, dans, film eller drama. Kurser finns från 5 till 25 år. För ungdomar finns också våra kreativa coacher som hjälper till att starta projekt, event eller coacha i det egna kreativa skapandet.

Senast granskad 2020-01-28 av JENPER