En skiss över området där markeringar visar var spåret går och särskilt viktiga platser. Skiss över konstsnöanläggningen. Röda markeringar visar vilka platser som är särskilt påverkade av byggnationen.

Byggstart för konstsnöanläggning

Första veckan i september startar byggnationen av en konstsnöanläggning vid Skidstugan Strömslund i Trollhättan. Var uppmärksam när du rör dig i området då tunga transporter förekommer.

Person
Områdeschef idrott och friluftslivRobert Stenberg 0520-49 78 71
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Nu verkställs Kultur- och fritidsnämndens beslut att investera i en konstsnöanläggning till kommunens skidanläggning.

Första veckan i september sätter Trollhättans Stad igång byggnationen vid Skidstugan Strömslund och om allt går enligt plan förväntas det nya skidspåret vara klart lagom till jul.

Skidspåret blir 8 meter brett och 900 meter långt med två vändplatser. Det nya spåret kommer inte påverka anläggningens mest använda motionsspår på 5 km och 2,5 km, utan är i princip en ny sträckning. Under projektet ser man även över möjligheten att förlänga skidspåret med ytterligare 600 meter.

För att lägga konstsnö behövs vatten och därför kommer en självförsörjande damm byggas nedanför gamla hoppbacken på fältet mellan Paradisskolan och Torsbohallen. Ett rörsystem kommer att pumpa vattnet till snömaskinerna vid skidspåret.

Det kommer också att anläggas ett mindre område för ”snölek” där barn och ungdomar kan prova längdskidor utan att ge sig ut i det långa spåret. På sikt ska även den gamla hoppbacken få nytt liv som pulkabacke.

Var uppmärksam när du rör dig i området

Alla som rör sig i området uppmanas att vara särskilt uppmärksamma under byggnationen. Tunga transporter och sprängning kommer att förekomma, framförallt inledningsvis då Trollhättans Stad genomför markarbete och gräver dammen.

Trollhättans Stad finansierar projektet och genomför markarbetet. Projektledare är Kraftstaden Fastigheter och leverantör av snökanonsystemet är JL Toppteknik. Trollhättans Skid- och Orienteringsklubb kommer att ansvara för driften av konstsnösanläggningen.

Senast granskad 2019-07-04 av Jenny Persson