Sex personer står vid vattenkanten till en sjö iklädda likadana t-shirts med Trollhättans stads logga. Årets badplatsvärdar som du möter vid Öresjö badplats.

Badvärdar vid Öresjö i sommar

Från 17 juni till 15 augusti 2021 finns badplatsvärdar på plats vid Öresjö badplats i Trollhättan.

Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

- Badplatsvärdarnas uppdrag att verka kontaktskapande med våra besökare och de finns på plats för att skapa ett bra klimat och en badplats där alla kan känna sig välkomna. De kommer även att se till att de ordningsregler vi har på badplatsen gällande avstånd, rökning, fiske, parkering och båtliv mm efterföljs, säger Patric Engström, enhetschef för de kommunala badplatserna.

Badplatsvärdarna finns på plats varje dag klockan 10-18. De har genomgått grundläggande utbildning i sim- och livräddning samt HLR för både vuxna och barn.

Senast granskad 2021-06-17 av Jenny Persson