Öppet för ansökan om lovbidrag

Nu är föreningar och intresseorganisationer välkomna att ansöka om lovbidrag för 2018.

Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Kultur- och fritidsförvaltningen välkomnar nu ansökningar från föreningar och intresseorganisationer som vill erbjuda Trollhättans barn och ungdomar 6-15 år kostnadsfria lovaktiviteter under 2018.

Aktuella lov 2018

 • Påsklov vecka 14
 • Sommarlov vecka 25 till 33
 • Höstlov vecka 44
 • Jullov 21 december till 7 januari 

Ansökan ska innehålla 

 • Kort beskrivning av tänkt verksamhet
 • Målgrupp, åldrar och kön
 • Tid och plats
 • Ekonomisk beräkning

Blankett för ansökan

Ansökan skickas till                             

Trollhättans Stad, Kultur- och fritidsförvaltningen, 461 83 Trollhättan eller via e-post till:               
andreas.pettersson@trollhattan.se

Ansök senast 

 • Påsklov 1 mars
 • Sommarlov 27 april
 • Höstlov 14 september
 • Jullov 2 november 

Bra att veta 

För bidraget finns inga särskilda restriktioner utan kan finansiera hyra, personal, material med mera. Aktiviteter som finansieras av dessa lovpengar ska vara kostnadsfria för deltagarna! Lovverksamheten kan bestå i såväl tillfälliga aktiviteter som verksamheter under en längre lovperiod. 

Vi eftersträvar en skyndsam hantering där arrangören kan förvänta sig besked snabbt och där beviljat bidrag utbetalas i förskott. 

Redovisning av verksamheten sker i direkt anslutning till att respektive lov är slut och sker på särskild blankett som skickas i samband med besked om lovbidrag. Eventuellt överskott återbetalas till Trollhättans Stad. 

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att samordna all marknadsföring som kommer ske via sociala medier och lovfolder. Foldern delas ut till samtliga barn och ungdomar inom målgruppen. 

Frågor: Andreas Pettersson, projektledare
0520–496561 eller andreas.pettersson@trollhattan.se

Läs mer om Regeringens utökade satsning på lovaktiviteter:

Nya lovpengar till Trollhättan

Kultur och Fritid koordinerar den utökade satsningen på lovaktiviteter under alla lov.

Senast granskad: 2018-02-13 av: Jenny Persson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)